ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

8 شهریور  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

پاسخ گریز ناپذیراست

امروز ندهند فردا باید بدهند!

 
 
 
 

 

آن کشتاری که در سال 67 در زندانها انجام شد، نه فراموش شدنی است، نه انکار شدنی. طفره رفتن از پاسخ دادن هم بی فایده است زیرا این پرونده سرانجام باز خواهد شد تا دقیقا معلوم شود:

- آن کشتار چگونه سازمان داده شد و انگیزه و هدف از آن چه بود؟ آیا فتوائی که با امضای آقای خمینی منتشر شد، مانند برخی نامه ها و دستورات وی در یکسال آخر عمر وی جعل امضاء و جعل دستور بوده و واسطه مستقیم این امور شخص احمد خمینی؟

- اگر آن نامه یا فتوا در ارتباط با ورود واحدهای نظامی مجاهدین از داخل خاک عراق به ایران بوده چرا زندانیان دیگری که هیچ ارتباطی با مجاهدین خلق نداشتند و حتی با سیاست و عملکرد مجاهدین خلق هم مخالف بودند اعدام شدند؟

- صدها مجتهد در آن زمان در ایران وجود داشته که هر کدام میتوانستند حاکم شرع باشند و بسیاری از آنها حاکم شرع هم بودند، آن سه حاکم شرع، یعنی حجج اسلام رئیسی، اشراقی و نیری را که به مثلث مرگ مشهور شدند چه کسی بعنوان حاکم شرع تعیین کرد و هلیکوپتر در اختیارشان گذاشت تا از این زندان به آن زندان رفته و حکم اعدام جمعی صادر کنند؟

- چه کسی و به چه دلیل حجت الاسلام پورمحمدی را هم به آن هیات سه نفره  اضافه کرد؟ این افراد که نمی توانند خودشان بعنوان حاکم شرع راه بیفتند و بروند به زندانها و فرمان اعدام بدهند! باید از یک مرکزی تعیین شده و دستور باز شدن در همه زندانها به روی آنها صادر می شد. این دستور را چه کس و یا کسانی دادند؟

- واحدهای عملیات اعدام و محل دفن دسته جمعی و شبانه ها را در گورستان خاوران چه کس و یا کسانی انتخاب کردند و در اختیار مثلث مرگ گذاشتند؟

اینها سئوالات اولیه ایست که باید به آنها پاسخ داده شود. هیچ راه فراری هم وجود ندارد. امروز بتوان فرار کرد، فردا زمان پاسخ می رسد. احمدی نژاد در همان اوائل دوره اول ریاست جمهوری اش می خواست گورستان خاوران را تبدیل به پارک کند تا صورت مسئله پاک شود. خانواده ها مقاومت کردند و در خود حکومت هم بدرستی به او گفتند که فقط یک محل خاکی را که خانواده ها اسمش را گذاشته اند "گلزار خاوران"، تو گلکاری می کنی و رفت آمد به آن هم آزاد می شود. این که دردسرش بیشتر از همین دیوار کشی کنونی به دور خاوران است.

بنابراین، آن سئوالی که علی مطهری روز گذشته بصورت نامه خطاب به وزیر دادگستری مطرح کرد و در همین شماره پیک نت نیز خبر آن را میخوانید، ابتدائی ترین سئوالات درباره آن کشتار است. در همین حد که در بالا خواندید!

همین که فورا امثال شریعتمداری و احمد جنتی در مجلس خبرگان و بقیه این طیف رگ های گردنشان ورم کرده و معترض به پخش نوار صوتی آیت الله منتظری و نامه مطهری خطاب به رئیس دادگستری هستند مصداق شعر عامیانه زیراند:

"اگر با من نبودش هیچ میلی

چرا ظرف مرا بشکست لیلی"

چرا شماها اینطور برآشفته شده اید؟ جز اینست که پای خود و بزرگترهایتان در جنایت گیر است؟


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 8 شهریور

 
 

اشتراک گذاری: