ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

10 شهریور  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

وسعت اختلال روانی مردم

سالی 800 هزار ایرانی

دست به خودکشی می زنند!

 
 
 
 

 

۲۳ در صد مردم ایران اختلال روانی دارند که این آمار در تهران ۳۴ در صد و همین آمار در دروازه غار تهران به ۸۰ تا ۸۳ درصد می‏رسد.

از ۹۱ شهر مورد بررسی‏، ۱۸ میلیون در مناطقی زندگی می کنند که حتی حداقل های خدمات عمومی را هم ندارند.

اینها اطلاعاعی است که رئیس انجمن مددکاران اجتماعی در نشست بررسی "خودکشی" در ایران اعلام کرد و افزود:

خشونت خانگی و ضرب و جرح ، افزایش مصرف مشروبات الکلی و مصرف مواد مخدر در پیوند با خودکشی اند. مطابق آمار و بررسی ها ۲۰۰ هزار الکلی داریم. همچنین ۲ میلیون و سیصد هزار نفر به صورت تفننی مواد مخدر مصرف می‏کنند که این آمار روند رو به رشدی در ایران دارد.

اولین پیامد اختلال‏های بوجود آمده کاهش نشاط، شادابی و اعتماد و افزایش ناامیدی در جامعه است و ناامیدی یکی از عوامل زمینه ساز خودکشی است. در بخشی از کشور آمار خودکشی حتی از آمارهای جهانی هم بالاتر رفته است. سالانه ۸۰۰ هزار نفر در ایران دست به خودکشی می زنند، یعنی در هر دقیقه ۱ نفر.

وی ادامه داد: خودکشی الگوهای متفاوتی دارد، در چین خودکشی در روستا بیشتر است، ولی در بقیه

خودکشی در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ رشد ۱۲درصدی داشته است. سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ ، ۱ درصد افزایش پیدا کرده است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 10 شهریور

 
 

اشتراک گذاری: