ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

29 شهریور  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

صمد بهرنگی

خودش غرق شد، ساواک غرقش نکرد!

 
 
 
 
 

این بازسازی صحنه پیکر بی جان صمد بهرنگی قصه نویس خوب بچه هاست که از رود "ارس" گرفته شد. ماهی سیاه و کوچک دریاها بود اما در رودخانه ارس غرق شد. شنا نمیدانست و بی گدار خود را به آب ارس زد و گرفتار موج شد و رفت.

او که با امواج اجتماعی آشنا بود، با موج و مسیر رودخانه آشنائی نداشت و آن را دست کم گرفته بود. جلال آل احمد قال چاق کرد که ساواک صمد را در رودخانه غرق کرد و از آنجا که هر جنایتی از رژیم شاه بر می آمد، جامعه روشنفکری ایران این شایعه را واقعیت پذیرفت. صمد معلم روستاهای آذربایجان بود و برای کودکان قصه هائی نوشت که معروف ترین آن ها "ماهی سیاه کوچولو"ست که حتی اگر همین یک قصه را هم نوشته بود نامش در تاریخ ادبیات مکتوب ایران ثبت می ماند.

دکتر حمزه فراهتی - دکتر دامپزشک- از دوستان صمد بود و خودش هم آذربایجانی است. او هم در آن دوران که صمد غرق شد، افسر وظیفه بود و در آذربایجان خدمت سربازی میکرد. با صمد دوست بود و اغلب با هم اینطرف و آنطرف می رفتند. روز غرق شدن صمد نیز با هم رفته بودند آبتنی در ارس که صمد هوس شنا می کند. حمزه فلاهتی در کتاب خاطراتش بدقت نوشته که به او اصرار کردم که چون شنا بلد نیستی زیاد جلو نرود، اما گوش نکرد و  جلو رفت و ناگهان موج ارس او را برد. جسدش ساعت ها بعد در فاصله زیادی به کنار رود آمد و  از آب گرفته شد و من بیچاره را هم ساواک دستگیر کرد. نه باتهام غرق کردن صمد، بلکه به اتهام دوستی و نزدیکی و همفکری با صمد بهرنگی. لباس افسری وظیفه را از تنم کندند و رفتم برای سالها زندان. بعد از انقلاب که همه پرونده ها و اسناد ساواک آشکار شد معلوم شد ساواک بدش نمی آمد شایعه غرق شدن صمد بدست ساواک را دامن بزند زیرا باعث ترس روشنفکران می شد اما در آن ماجرا دست نداشت و اساسا صمد خودش غرق شد و به ساواک مربوط نبود. آقای فراهتی خوشبختانه همچنان زنده است و در آلمان زندگی و کار می کند و بسیار هم مورد احترام طیف وسیع چپ های و مهاجرین ایران است.

ساواک جنایت بسیار کرد اما اگر هر جنایت دوران شاه را به حساب آن بگذاریم و هر شایعه ای را نقد کنیم و در جیب ساواک بگذاریم آنوقت حقایق هم شایعه تلقی می شوند. این همان شیوه ابلهانه ایست که در جمهوری اسلامی نه تنها درباره رژیم شاه و دوران او و پدرش بلکه در باره تاریخ دنبال می شود و نتیجه اش را هم داریم می بینیم که مردم به هیچ ادعا و حتی حقیقتی هم که رژیم می گوید و از سیما پخش می شود و روزنامه هائی نظیر کیهان می نویسند باور ندارند و این یعنی بی اعتمادی به کل حکومت.

(برگرفته شده از فیسبوک "نگار طبری":  https://www.facebook.com/negar.tabari.3


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 29 شهریور

 
 

اشتراک گذاری: