ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

29 شهریور  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

سخنان درست و نادرست

آقای خامنه ای برای فرماندهان سپاه

 
 
 
 

فرماندهان سپاه روز گذشته با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند. او در این دیدار که نشانه های آشکار از قطع ارتباطش با هاشمی رفسنجانی داشت، به دو موضوع پرداخت.

1- مخالفت با مذاکره با امریکا که نظر هاشمی است.

2- مخالفت با جمله و نظری که به نقل از هاشمی رفسنجانی مخالفان دولت و مخالفان او در بوق کرده و آن را مخالفت هاشمی با قدرت نظامی ایران معرفی کرده اند. آن جمله اینست که ژاپن بعد از جنگ دوم توجه اصلی اش را گذاشت روی صنعتی کردن کشور نه نظامی کردن کشور.

در سخنان رهبر جمهوری اسلامی نکات درستی در ارتباط با امنیت و قدرت نظامی کشور مطرح شده که نمی توان منکر آن شد اما او این نکات درست را پایه سیاستی غلط قرار داده است. از جمله در باره مذاکره با امریکا. امریکا "لولو"ست و واقعا هم هست، اما مگر کوبا و یا روسیه و یا چین این لولو را نمی شناسند و با ماهیت آن آشنا نیستند؟ پس چرا از مذاکره نمی ترسند؟ آیا به این دلیل نیست که به خود و به اوضاع کشورشان و به حمایت مردم از حکومتشان اطمینان دارند؟ امریکا که نمی تواند سر نیزه پشت گردن بگذارد و بگوید فلان قرار داد را امضاء کن. اگر می توانست این سر نیزه را پشت گردن کره شمالی و یا روسیه می گذاشت. بنابراین باید برای ضعف درونی فکری کرد نه برای مقابله هر کس که بگوید مناسبات دیپلماتیک می توان با امریکا داشت و از موضع قدرت و استقلال هم داشت.

در ارتباط با آن جمله هاشمی رفسنجانی هم که البته آقای خامنه ای با احتیاط و شک و تردید به آن برخورد کرده، ساده ترین روش آنست که قبل از سخنرانی و قبول نقل قول های امنیتی که برایش می آورند، با هاشمی جلسه کند و یا حتی تلفن کند و سئوال کند: "آقا! این جمله را از شما نقل کرده اند، صحت دارد؟" نتیجه این تماس می تواند مبنای بیان نظر باشد نه نقل قول هایی که با هدف تقرب به آقای خامنه ای برایش می آورند. گزیده سخنرانی آقای خامنه ای را در همین شماره پیک نت می خوانید.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 29 شهریور

 
 

اشتراک گذاری: