ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

22 تیر  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

چگونه روزهای جهانی

در ج. اسلامی، اسلامی شد! 
 
 
 
 

این پوستر روز زن، در اولین سال پس از انقلاب 57 است که آن را حزب جمهوری اسلامی با عنوان بزرگداشت روز زن منتشر کرد. بعدها گفتند جمهوری اسلامی یک روز زن اختصاصی برای خودش دارد و آن را چسباندند به تولد حضرت زهرا. مثل اقتصاد اسلامی، مثل حقوق بشر اختصاصی و خیلی مسائل اختصاصی دیگر. از جمله اختلاس اختصاصی و بی نظیر در جهان، مثل قوه قضائیه اسلامی که فاسد ترین ارگان و نهاد جمهوری اسلامی است و بدون رشوه و پارتی و پول کسی از در دادگاه های آن داخل نمی شود و بیرون نمی رود. گفتند همه روزهای سال روز کارگر است و لازم نیست یک روز کارگر همسو با روزکارگر جهانی داشته باشیم. حتی پیغمبر هم بر دست کارگر بوسه زده است. (بگذریم که همین هفته های اخیر تازیانه بر پشت کارگران معترض بوسه زد!) روز کارگر هم در جمهوری اسلامی شد اختصاصی . ابتدا آن را پیوند زدند با روز ترور آیت الله مطهری و این ترور شد روز اختصاصی کارگر در جمهوری اسلامی. بعدها دیدند روز معلم بی متولی مانده و به همین دلیل روز معلم را پیوند زدند به آیت الله مطهری و شد روز اختصاصی معلم در جمهوری اسلامی. کم کم روز کارگر را کردند در یک سالن کوچک سرپوشیده و سخنرانی های حکومتی و زیر اعلام تعطیل آن هم نرفتند تا مبادا یک روز پیامبر نتواند بر دست کارگران بوسه بزند!

به شتر گفتند: چرا شاشت از پسه؟

گفت: چی چیم مثل همه کسه؟


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 22 تیر

 
 

اشتراک گذاری: