ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

26 تیر  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

"بیت رهبری"

کانون ایستادگی در برابر مردم
 
 
 
 

 رهبر جمهوری اسلامی در ادامه دهن کجی هائی که به مردم و رای و نظر آنها می کند و به قول خویش در دیدار اخیر با دانشجویان "تا من هستم" چنین و چنان می کنم، احمد جنتی 90 ساله را در شورای نگهبان ابقاء کرد. حالا، احمد جنتی با سازماندهی بیت رهبری و فشارها و تهدید های امنیتی اعضای مجلس خبرگان، هم رئیس مجلس خبرگان است و هم دبیر شورای نگهبان باقی می ماند! این درحالی است که درهمه محافل سیاسی داخل کشور این ارزیابی غالب بود که جنتی از شورای نگهبان کنار گذاشته خواهد شد و بخشی از فشاری که وزارت کشور و دولت آمد تا جنتی با حذف نفر سی ام تهران، جانشین او شده و وارد مجلس خبرگان شود برای همین هدف بود. ظاهرا آقای خامنه ای می خواهد انتخابات ریاست جمهوری 96 را هم با تدبیرهای احمد جنتی هدایت کند! تدبیری که درجریان انتخابات 1384 موجب رئیس جمهور شدن احمدی نژاد شد و فاجعه بزرگ 8 ساله را روی دست مردم ایران گذاشت. تائید و ادامه حضور احمد جنتی در شورای نگهبان یکبار دیگر نشان داد که همه کارشکنی ها علیه دولت و سنگ اندازی ها بر سر راه شکل گیری مجلسی بدون حذف و تصفیه جمع زیادی از روحانیون و غیر روحانیون دارای استقلال از قدرت و تابع خواست مردم از یک کانون واحد سرچشمه می گیرد و آن نیست مگر "بیت رهبری".


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 26 تیر

 
 

اشتراک گذاری: