ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

26 تیر  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

گزارش رسمی دیوان محاسبات

950 مدیر دولتی

هر ماه چقدر حقوق گرفته اند! 
 
 
 
 

 دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس، گزارشی از پرداخت‌ها و فیش های حقوقی در سطوح مدیریتی به مجلس داد. لیستی شامل ۹۵۰ مدیر دولتی.

آنها مدیران دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌هایی هستند كه تحت نظارت دیوان محاسبات قرار دارند و از بودجه كل كشور استفاده می‌كنند.

رئیس دیوان‌محاسبات ‌كل‌ كشور در همین ارتباط گفت:

در این لیست افرادی كه اسامی آنها در آن آمده دریافتی ماهانه شان از ۳ میلیون تومان تا ۷۰ میلیون تومان است. ۷۰ درصد این لیست طبق نظر دولت تا ۲۰ میلیون تومان دریافتی داشتند. ۲۸ درصد زیر ده میلیون تومان، ۲۶ درصد بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون و ۱۴ درصد بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان، ده درصد از ۲۰ تا ۲۵ میلیون، ۱۳ درصد از ۲۵ تا ۳۰ میلیون، ۶ درصد از ۳۰ تا ۳۵ میلیون و دو درصد بیش از ۴۰ میلیون دریافتی داشتند. كلا ۸ نفر بالای ۴۰ میلیون تومان دریافتی داشتند. میانگین دریافتی مدیران وزارت بهداشت ۲۰ میلیون و بیشترین آن ۷۰ میلیون تومان است. یكی از معاونان وزارت بهداشت ۴۰ میلیون تومان حقوق و ۳۰ میلیون نیز كارانه دریافت كرده است. میانگین دریافتی بانك‌ها و بیمه‌ها ۲۷ میلیون و بیشترین آن ۵۶ میلیون تومان بوده است. میانگین دریافتی وزارت امور اقتصاد و دارایی ۲۳ میلیون و بیشترین آن ۴۴ میلیون تومان بوده است و همچنین میانگین دریافتی وزارت نفت ۲۰ میلیون و بیشترین آن ۳۹ میلیون تومان بوده است. با مصوبه دولت (کدام دولت؟) برخی از مدیران وزارت بهداشت بیش از ۷۰ میلیون دریافتی ماهانه داشته‌اند. میانگین دریافتی وزارت امور اقتصاد و دارایی ۲۳ میلیون تومان بوده است.

بیش از ۶۰ درصد فیش‌های نامتعارف مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری نبوده است. شركت ملی نفت به دلیل اضافه پاداش محكوم و رای آن صادرشده است: توبیخ و یا انفصال و پول اضافه دریافتی نیز باز باز گردانده شود که تاکنون ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به خزانه بازگردانده شده است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 26 تیر

 
 

اشتراک گذاری: