ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

30 اردیبهشت  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

فائزه هاشمی 6 ماه همنشین بهائی ها در زندان اوین بود

آنها که مردم را نگران می کنند

خود بیشتر نگران خویش اند!

 
 
 
 
 

مجلس خبرگان هفته آینده دوره جدید خود را آغاز می کند. مهمترین موضوعی که خبرگان در کوتاه مدت با آن مواجه است تعیین رئیس و هیئت رئیسه این مجلس و در درازمدت نحوه نظارت بر کار رهبر و تعیین جانشین وی است. بیت رهبری و بخشی از فرماندهان نظامی که در خط و ربط با آن قرار دارند در هر دو مورد نگران اند، نگران پیآمدهای رایی که مردم در هفتم اسفند به صندوق ها ریختند. آنها می دانند که دیگر روی پشتیبانی مجلس شورا نمی توانند حساب کنند. وضع در خبرگان هم نامعلوم است و گرایش آن می تواند به سمت جایی که می تواند تعیین کننده قدرت در کشور باشد یعنی به سمت خواست و رای مردم تغییر کند. به همین دلیل است که هم آقای خامنه ای، هم بیت رهبری، هم نظامیان و هم جناح راست در این چند ماهه پس از انتخابات همه کوشش خود را کرده و می کنند که این پیام را به مردم، به روحانیت و به اعضای مجلس خبرگان انتقال دهند که رای مردم در کشور تعیین کننده نیست و نگران آرای میلیونی هاشمی رفسنجانی و موقعیت جدید وی در خبرگان نباید بود. ولی در واقع آنان خود بیش از همه نگران هستند.

معنای واقعی محتوای حملات و نقدها و توهین های بعضا سخیفی که در هفته ها و ماه های اخیر با ابتکار و پشتیبانی خود آقای خامنه ای و بیت رهبری علیه هاشمی رفسنجانی و خانواده وی در کشور از تریبون ها پخش می شود جز بیان نگرانی نیست. آنان خود می دانند که این حملات جز آنکه بر محبوبیت هاشمی بیفزاید فایده ای ندارد ولی امیدوارند که بدین وسیله بتوانند اعضای خبرگان را مرعوب کنند یا جلوی ریاست هاشمی بر خبرگان را بگیرند و یا جلوی تاثیرگذاری بر سمتگیری مجلس آینده را از وی بگیرند. انگیزه غوغایی که بر سر دیدار فائزه هاشمی با یک زندانی سیاسی بهائی به راه افتاده نیز همین است. هر روزه دهها تن به دیدار زندانیان سیاسی مسلمان و غیرمسلمان و حتی خداناشناس می روند و عکس و فیلم می گیرند و کسی چیزی نمی گوید. ولی چون تصور می کنند می توانند از این دیدار علیه هاشمی رفسنجانی و تاثیرگذاری بر خبرگان آینده بهره گیرند حتی رئیس جاه طلب و کم دانش قوه قضاییه هم به میدان می آید و در نهایت نادانی دیدار با یک زندانی را "جرم" عنوان می کند. اگر دیدار یکساعته با یک بهائی زندانی که به مرخصی زندان آمده جرم است، چرا شش ماه فائزه را خودتان همبند و همسلول و همنشین او در اوین کرده بودید؟ خنده دار نیست؟

البته گوش مردم ایران از این هیاهوها و جنجال های نوبتی پر است و اثری بر آنها ندارد و می دانند که تا زمانی که سکان رهبری کشور در دست جناح راست و "اصولگرایان" باشد آش همین آش خواهد بود. ولی فایده این جنجال ها در آن است که این پرسش را برای مردم پیش می آورد و پیش آورده که چه حادثه ای قرار است در خبرگان آینده روی دهد که تا این اندازه روی حضور و نقش هاشمی رفسنجانی متکی به رای مردم نگرانند. در واقع مجلس خبرگان آینده چند مسئله را باید حل کند:

اول. تعیین جانشین رهبر قبل از فوت آقای خامنه ای.

دوم. شورایی شدن رهبری.

سوم. موقت شدن دوره رهبری.

این هر سه مسئله در عین اینکه با آینده کشور و زندگی مردم در رابطه مستقیم قرار دارد با مخالفت شدید رهبر و بیت وی روبروست. آقای خامنه ای می خواهد رهبری را سلطنتی و موروثی کرده و پسرش مجتبی را جانشین خود کند. فرماندهان سپاه و رهبران جناح راست نیز که از هم اکنون به مجتبی خامنه ای همچون کارگزار و فرمانبر آینده خود نگاه می کنند با این طرح موافقند. ضمن اینکه می دانند که وی هیچ بختی برای جانشینی رهبر در شرائط عادی نخواهد داشت. در نتیجه مخالف تعیین رهبر آینده از هم اکنون توسط خبرگان هستند. شورایی شدن و موقت شدن دوره رهبری هم به همین دلیل مورد موافقت آنان نیست چرا که دست به مهره چینی های وسیعی زده اند و نگرانند که با تغییر رهبر همه این مهره چینی ها برباد رود. تصور کنید که رهبر آینده بخواهد رئیس قوه قضاییه، یا فرماندهان سپاه، یا سرپرست صدا و سیما یا تولیت آستان میلیاردی قدس مشهد یا اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت، یا فقهای شورای نگهبان را که اکنون همه آنها از میان عناصر راست برگزیده شده اند تغییر دهد و بجای آنان شخصیت های مستقل و معتدل یا منتخبان مردم را برگمارد. این به معنای خداحافظی همیشگی این افراد و جناح راست با قدرت و ثروت نامحدود و بادآورده است. بنابراین مسئله تعیین رهبر آینده یا شورایی شدن یا موقت شدن رهبر مسئله ای ساده نیست. هر قدر هم که بسود مردم و کشور ایران باشد آن کسانی که از وضع کنونی سود می برند با آن مخالفت خواهند کرد و تا حد کودتا و بکارگیری نیروی نظامی می کوشند دربرابر آن بایستند. غوغا و هیاهو و توهین و ناسزا و حصر و ممنوع التصویری و قلمی و ... کمترین مقاومتی است که آنان دربرابر از دست دادن این همه امکانات و قدرت و ثروت انجام می دهند و خواهند داد.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 30 اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: