www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

2 اسفند ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 2 اسفند

زبانی، جز زبان شورش

برای مردم باقی نمی گذارند

 
 
 
 

 

رئیس قوه قضائیه در جمع مسئولان قضائی سخنرانی کرده است. او در این سخنرانی گفته است که این قوه تابع مقام معظم رهبری است و منویات ایشان را پیاده می کند. و در ادامه افزوده که انتقاد از قوه قضائیه زیر سئوال بردن رهبری است. حتی براساس همین اعتراف، طبیعی است که رهبر از سوی میلیونها مردم ایران که منتقد قوه قضائیه اند زیر علامت سئوال برود. ایشان در بخش دیگری از سخنرانی خود اعتراف کرده که دستگیر فعالان محیط زیست باتهام جاسوسی کار قوه قضائیه است و اساس کار این قوه شده نفوذ گیری و جاسوس بگیری. صرفنظر از این که دستگیر شدگان جاسوسی کرده اند و یا جاسوسی نکرده اند، سئوال اینست که در کجای قانون اساسی نوشته شده که کار قوه قضائیه جاسوس بگیری و فعالیت های امنیتی است؟ اگر هم چنین جرمی واقع شود یا شده باشد، نهادهای مربوط باید متهمین را دستگیر کنند، پرونده تشکیل بدهند و برای رسیدگی به قوه قضائیه بدهند نه آن که قوه قضائیه خود دستگیر کند و خود بازجوئی و شکنجه کند و خود محاکمه و محکوم کند و خود زندانی و یا اعدام کند. ایشان گفته که کار قوه قضائیه مقابله با نفوذ خارجی است. در کدام کشور جهان و در کجای قانون اساسی چنین ماموریتی به قوه قضائیه داده اند و یا داده شده است؟ ایشان گفته که فعالیت های مدنی کانون نفوذ و جاسوسی است. حالا اگر همه فعالان مدنی بخواهند از ایشان بدلیل این اتهام شکایت کنند، به کدام نهاد باید شکایت کنند؟ به خود ایشان و دستگاه قضائیه؟ ایشان بعنوان ختم کلام نیز گفته و به قضاتی که در برابر نشسته بودند دستور داده با قدرت به مسیری که می روید ادامه بدهید! یعنی در به همین پاشنه ای که در قوه قضائیه می چرخد خواهد چرخید. پاسخ مردم به این خیره سری ها و حکمفرمائی ها جز همان شورشی است که نمونه اش را در دیماه در 90 شهرایران شاهد بودیم و بودند؟

خلاصه سخنرانی رئیس قوه قضائیه را در ابتدا اخبار منتخب سیاسی امروز پیک نت می توانید بخوانید.

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 2 اسفند

 
 

اشتراک گذاری: