www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

7 اسفند ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 7 اسفند

قتل و جنایت حکومتی

ماه است و زیر ابر نمی ماند

 
 
 
 

 

کشته شدن زهرا کاظمی عکاس خبرنگار بین المللی در بازداشتگاه و درجریان بازجوئی از وی توسط قاضی مرتضوی و معاون او "بخشی" یکی از چالش های جمهوری اسلامی شد. مثل قتل های زنجیره ای، که ادامه قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 بود، مثل ترور رهبران کردهای ایران در برلین آلمان و وین اطریش، مثل قتل دکتر سامی در مطبش در تهران و مثل خیلی از ترورها و حوادث مشابه که شاید بتوانند دهان رسانه ها را ببندند و سکوت را بر آنها حاکم کنند و منتظر گذشت زمان برای فراموشی شوند، اما تجربه نشان داده که این حوادث و واقعیات آنها نه تا ابد پشت پرده می ماند و نه فراموش می شود. مثل قتل های حکومتی که بدستور رضا شاه انجام شد و یا در دوران سلطنت پسرش. قتل سرتیپ افشار طوس رئیس شهربانی دوران مصدق، قتل میرزاده عشقی شاعر در خانه اش و دهها نمونه دیگر.

حکومت ها انواع دروغ ها را می توانند در باره این حوادث و رویدادها بگویند، چنان که تاکنون چه پیش و چه پس از انقلاب گفته اند، اما ماه هرگز زیر ابر نمی ماند. بخشی از مماشات با احمدی نژاد و جسارت هائی که او از خود نشان میدهد ناشی از همین بیرون آمدن ماه از زیر ابراست. یعنی دهان گشودن و دریدگی احمدی نژاد برای گفتن مسائلی که مثل ماه زیر ابر است. از جمله درباره قتل دکتر سامی، ترور قاسملو، آتش سوزی سینما رکس آبادان، استخرکش شدن هاشمی... حتی کودتای انتخابات 88 و دستوراتی که از بیت رهبری به خود احمدی نژاد و جلیلی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شد. میدانند که او اسناد بسیاری در اختیار دارد که با رو کردن هر یک از آنها یک آجر از زیر پای رهبر می کشد. بحث نه بر سر احمدی نژاد، بلکه بر سر زیر ابر نماندن ماه است که درمصاحبه روز گذشته وزیر اطلاعات و امنیت دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، یعنی علی یونسی یکی از ماه ها از زیر ابر بیرون آمد. قتل زهرا کاظمی با لگد قاضی مرتضوی به پهلوی او و ضربه ای که معاون او "بخشی" در جریان بازجوئی به سر او زد و سپس از پله های بازداشتگاه به پائین پرتابش کردند و سپس نیمه جان او را خواستند تحویل زندان بدهند که زندانبانان قبول نکردند و گفتند قتل به گردن ما می افتد. مرتضوی و بخشی زیر بازجوئی از زهرا کاظمی می خواستند که اعتراف کند جاسوس است و در جمع خانواده زندانیان سیاسی در برابر زندان اوین مشغول عکس برداری و جاسوسی بوده است!! حالا یونسی می گوید زهرا کاظمی که قربانی اعتراف گیری شد، جاسوس نبود و این اتهام به او وارد نبود. مصاحبه یونسی را در همین شماره پیک نت می خوانید.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 7 اسفند

 
 

اشتراک گذاری: