www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

7 اسفند ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

دستور از مشهد صادر شده

محدودیت خاتمی بدستور

رئیسی و بی خبری اژه ای!

 
 
 
 

رسانه های داخلی از محدودیت های تازه علیه محمد خاتمی خبر داده اند اما ننوشته اند که این محدودیت ها چیست؟ و بدستور چه نهادی اعمال شده است. همین سئوال را روز گذشته از محسنی اژه ای که یک روده راست هم در شکم ندارد پرسیده شد و او خود را زد به بی خبری و گفت:

این مطلب مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است و علی‌القاعده احکام تمدید می‌شود، اما از این مورد خبر ندارم.

اژه ای حداقل می توانست بگوید از جزئیات خبر ندارم و باید از ابراهیم رئیسی که دادستان ویژه دادگاه روحانیت است سئوال شود!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 7 اسفند

 
 

اشتراک گذاری: