www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

12 اسفند ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

سالگرد تولد میرحسین

گره کور حصر

نمی تواند به این آسانی باز شود

 
 
 
 

 

دو مشکل بزرگ بر سر راه خاتمه حصر موسوی و کروبی وجود دارد. نخست این که با حرف هائی که در گذشته علیه آنها گفته اند چه باید بکنند؟ و کاسبان حصر را چگونه ساکت کنند؟ این مشکلی است که رهبر با آن دست به گریبان است.

مشکل دوم آنست که کروبی و بویژه میرحسین موسوی حاضر نیستند از حصر بیرون بیایند و زندگی غیر سیاسی و غیر رسانه ای داشته باشند. درحالیکه حتی حضور خیابانی آنها برای خرید مایحتاج روزانه هم خود تبدیل به یک حرکت سیاسی می شود زیرا مردمی که میدانند موسوی و کروبی بحرانی که احمدی نژاد بوجود آورد را حدس زده و هشدار داده بودند، آنها را می شناسند و در اطرافشان حلقه می زنند. این مشکل دوم مربوط به موقعیت موسوی و کروبی در جامعه است.

بدین ترتیب است که حصر تبدیل شده به گره کوری که بی بصیرت ها بوجود آوردند و حالا  حتی با دندان هم نمی توانند آن را باز کنند. در این میان موقعیت میرحسین موسوی پیچیده تر از کروبی است. آنچنان پیچیده که حتی تاکنون نتوانسته اند دیدارهای هدایت شده حکومتی را نظیر دیدارهائی که برای کروبی ترتیب دادند برای او ترتیب بدهند.

آیا این گره کور، با مرگ این دو در حصر خانگی باز می شود؟ سئوالی که پاسخ آن نه تنها منفی است، بلکه گره روی گره می شود!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 12 اسفند

 
 

اشتراک گذاری: