www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

12 اسفند ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

وعده ای که در سفر هرمزگان داد

روحانی یکبار دیگر

درباره بودجه سخن خواهد گفت؟

 
 
 
 

 

روحانی در جریان سفر به هرمزگان چند گزارش دولتی داد، وعده هائی درباره آینده سرمایه گذاری و ایجاد شغل در هرمزگان و اشاراتی هم به کارشکنی هائی که در کار دولت و برنامه های آن می شود. گریزی هم به ماجرا جلوگیری از ورود زنان و دختران به ورزشگاه ها و تحجر مذهبی داشت. اما مهم ترین نکته ای که در این سفر مطرح کرد نه آن نکات بالا، بلکه این جمله بود «ایستادم تا مردم از جزییات بودجه مطلع شوند چون خزانه از آن مردم است.  راه آینده، راه مبارزه با فساد و رانت است، و رفاه و عدالت از شفافیت آغاز می شود.»

مجلس دهان خود را بست و درباره بودجه نهادهای غیر پاسخگو و نهادهائی که با گردن کلفتی مالیات به دولت نمی دهند و در واقع حق مردم را می خورند چیزی نگفت و بودجه را تصویب کرد. حالا معلوم نیست در بودجه ای که مجلس تصویب و به دولت بازگرداند تکلیف ردیف بودجه 17 چه شد؟ بودجه نهادهای مذهبی مفت خور و مفت گو قطع شد؟ مداحان همچنان در ردیف 17 بودجه ماندند؟ سهم شیر همچنان دراختیار موسسه مصباح یزدی و دادگاه روحانیت و دادگاه انقلاب ماند؟ روحانیون باصطلاح مرجع تقلید همچنان بودجه خور باقی ماندند؟

معنای جمله روحانی در سفر به هرمزگان اینست که به این سئوالات پاسخ خواهد داد؟

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 12 اسفند

 
 

اشتراک گذاری: