www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

19 اسفند ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

ورود رهبر به بحث حجاب

اگر زن مسلمان حجاب نداشت

هویت مستقلش بر باد می رود؟

 
 
 
 

 

رهبر جمهوری اسلامی به ماجرای حجاب ورود مستقیم کرد و سخنانی گفت که تقریبا مشابه آن را امام جمعه ها مثل طوطی روز جمعه تکرار کردند.

آقای خامنه ای گفت «اینکه 4 دختر فریب بخورند و روسری را بردارند، مسئله‌ حقیری است آن چیزی که من را حساس می‌کند این است که از دهان یک گروهی از خواص، مسئله‌ "حجاب اجباری" مطرح می‌شود. پول‌های زیادی خرج می‌کنند، فعالیت زیادی می‌کنند، صدها رسانه را به کار می‌گیرند تا بتوانند به طُرق مختلف روی هویت مستقل زن مسلمان اثرگذاری کنند.»

(هویت مستقل زن مسلمان یعنی چادر به سر کردن و یا روسری داشتن؟ این همه زن مسلمان در کشورهای مسلمان زندگی می کنند و در خود ایران نیز به همچنین. آیا همه آنها چادر سر می کنند و اگر نمی کنند هویت مستقل ندارند؟ حتی در همین افغانستان وعراق در دو طرف شرقی و غربی مرزهای ایران و یا در تاجیکستان و آذربایجان و ترکیه.)

آقای خامنه ای اضافه کرد که «این منطق که می‌گوید اجازه دهید مردم خودشان انتخاب کنند، خب برای شراب‌فروشی هم هست. این حرف را در مقابل همه‌ی گناهان بزرگ اجتماعی می‌توان گفت؛ این حرف شد؟ شارع مقدس بر حکومت اسلامی تکلیف کرده که مانع از رواج حرام الهی در جامعه بشود. حکومت اسلامی موظف است مقابل حرام و گناه بایستد.»

(از ایشان باید خواست که بگوید در کجای قرآن نوشته شده که نداشتن حجاب حرام الهی است؟ این که بعدها هر روحانی برای خودش یک فقه و رساله نوشته و حرام و حلال درست کرده که نمی تواند مرز حرام و حالا و گناه و غیر گناه را مشخص کند. وقتی روی حکومت اسلامی و مقررات من درآوردی آن تاکید می شود، آنوقت طالبان والقاعده و داعش هم می گویند مقررات اسلام همین است که ما می گوئیم. همچنان که در جمهوری اسلامی میگویند (از جمله رهبر جمهوری اسلامی) که مقررات اسلام همین است که ما می گوئیم. مگر در ترکیه که حجاب اجباری نیست همه زنان روسری و چادر را برداشته اند؟ به هیچ وجه، حتی اکثریت چند میلیون زن و دختر ترکی که در کشورهای اروپائی زندگی می کنند و یا تحصیل می کنند درمدارس و دانشگاه ها روسری وحجاب خود را حفظ کرده اند. بنابراین اجبار و حکومتی نبودن حجاب نتیجه اش این نخواهد بود که همه یکباره حجاب را کنار گذاشته و به زغم روحاینون "لخت و پتی" در خیابانها راه می افتند. همان اندازه که بی حجابی اجباری دوران رضاشاه بی نتیجه بود و یا نتیجه معکوس داد، حجاب اجباری جمهوری اسلامی هم نتیجه اش امروز در خیابانها و مهمانی هاست! مردم را به حال خود بگذارید تا تعادل حفظ شود. همین نوع سخن گفتن ها و نظر دادن های رهبر است که بازتابش در سخنان خنده دار و تاسف آور امام جمعه تهران (صدیقی) درباره تنهائی زنان در انگلستان و ازدواج زنان با حیوانات منعکس است. میلیون ها زن مسلمان ایرانی که در انقلاب 57 شرکت کردند و حجابی هم نداشتند، هویت مستقل نداشتند؟ آنها انقلاب کردند که چادر هویت مستقل سرشان کنند؟ کسی مانع می شد که با چادر و روسری در تظاهرات انقلاب شرکت کنند؟ یا آنها که با چادر و حجاب در تظاهرات انقلاب شرکت کردند با اعتراض زنانی که حجاب نداشتند روبرو بودند؟)


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 19 اسفند

 
 

اشتراک گذاری: