www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

22 اسفند ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

اینگونه از داخل با امریکا و اسرائیل همسوئی می کنند

تقاضا از رهبر

برای تولید کلاهک اتمی

 
 
 
 

در همین شماره پیک نت، فشرده ای از سخنان عبدالله نوری در دیدار با جمعی از دبیران و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی را می خوانید که در آن با نگرانی از خطرات درون مرزی و برون مرزی هشدار میدهد نسبت به حرف ها و اظهار نظرهائی که آب به آسیاب بحران ها و خطرات خارجی می ریزد.

او ذکر مثال و مصداق نمی کند اما از روزنامه رسالت شماره 20 اسفند ماه جای این پیشنهاد در سرمقاله آن روزنامه را بخوانید تا دقیق تر بدانیم چگونه از داخل و از درون خودی های حکومت زمینه های ایران هراسی، تحریم ها و حتی تهاجم به ایران را فراهم می کنند.

روزنامه رسالت در سرمقاله خود می نویسد: «رفع حرمت دستیابی به سلاح های هسته ای، اگر موجب بازدارندگی و دفع شر کفار و حفظ دماء مسلمین شود، می توان در این خصوص از مقام معظم رهبری استفتاء کرد.»

روزنامه رسالت را مرتضی نبوی اداره و هدایت می کند و در حقیقت ارگان مطبوعاتی کارتل "بنیاد مستضعفان" است که چیزی شبیه آستانقدس رضوی است. نه مالیات میدهد و نه پاسخگوست و نه تحت نظارت دولت. در پیوند است با حزب موتلفه اسلامی. این روزنامه را آیت الله آذری قمی در مخالفت آشکار با آیت الله خمینی در زمان حیات وی بنیانگذاری کرد و یکبار هم آقای خمینی تهدید کرد که اگر روحیه رزمندگان را تضعیف کند و به مخالفت با برنامه های دولت (موسوی) ادامه بدهد آن را تحریم خواهد کرد. و معنای تحریم یعنی در آن را تخته خواهیم کرد.

بنابراین، روزنامه رسالت علیرغم نداشتن خواننده و نداشتن تیراژ در داخل کشور، روزنامه ای روی هوا نیست و به همین دلیل سرمقاله ای که می نویسد حداقل از خارج از کشور زیر ذره بین می رود. بیشتر و جدی تر از مطالبی که بصورت جنگ روانی کیهان می نویسد.

نتیجه آن که امریکا، اسرائیل و اروپا همین سرمقاله را پیراهن عثمان کنند و مدعی شوند که جمهوری اسلامی در یک قدمی تولید سلاح اتمی است و موشک هائی که تولید می کند با هدف حمل همین کلاهک های اتمی است و پرسش (استفتاء) از رهبر مقدمه اعلام علنی تولید سلاح اتمی است و پیش از آن که کار از کار بگذرد باید جلوی آن را گرفت!

نفوذی در درون حکومت و همسوئی با امریکا و اسرائیل اینها هستند نه چهارتا روزنامه نگار و آدمین تلگرام که می گیرند و می برند زیر بازجوئی!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 22 اسفند

 
 

اشتراک گذاری: