www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

اول بهمن ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

پرده برداری تدریجی

از پیامدهای شورش مردم

 
 
 
 

 

روزنامه دولت "ایران" روز گذشته مصاحبه بسیار مهم سرتیپ حاتمی وزیر دفاع را منتشر کرد. ظاهرا این مصاحبه غیر متعارف انجام شد تا وزیر دفاع آغاز کناره گیری کلیه نیروهای مسلح از فعالیت اقتصادی را اعلام کند. گامی بلند که نمی تواند محصول توافق روحانی و خامنه ای از یکسو و برداشتن گامی اساسی درجهت مقابله اساسی با بحران همه جانبه حاکم بر جامعه و حکومت از سوی دیگر نباشد. شاید بتوان همراهی نکردن سپاه با خیز کودتائی علم الهدا- رئیسی از مشهد که شکست خورد و تبدیل شد به شورش مردم علیه کل نظام را نیز در همین چارچوب ارزیابی کرد. همچنان که گرفتن گریبان صاحبان 6 تعاونی که به گفته روحانی "25 در صد پول مملکت را دراختیار داشتند" و عقب نشینی نکردن روحانی برای گرفتن مالیات از بنیادها و نهادهای مذهبی و زیر مجموعه بیت رهبری و در صدر آنها امپراطوری آستانقدس. اگر همین چند اقدام و نشانه که باید منتظر ادامه آنها بود را محصول شورش دیماه مردم در 80 تا 90 شهر ایران بدانیم، پیام آن شورش را بخش های مهمی از راس حاکمیت دریافت کرده است. آیا همین گام ها و گام های بعدی از سوی مخالفان قدرتمندی که احساس خطر می کنند و آنها که در دوران احمدی نژاد مملکت را غارت کردند به سادگی پذیرفته می شود؟ پاسخ قطعا منفی است و به همین دلیل باید در انتظار حوادث مهم دیگری بود که گرداننده آن ها طیف قدرتمند حاضر در حاکمیت برای دفاع از موقعیت خویش است. حوادثی که اگر از پیش مقابله با آنها تدارک دیده شده باشد، نمی تواند مانع برداشتن گام های اساسی بعدی برای تغییرات بشود. مجموعه مطالب و گزارش های شماره امروز پیک نت را باید با دقت خواند زیرا نشانه های تغییرات در همه آنها مشهود است. از جمله مصاحبه مهم وزیر دفاع با روزنامه "ایران"!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت اول بهمن

 
 

اشتراک گذاری: