www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

4 بهمن ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

میوه شورش مردم مهم

است نه سخن گفتن از آن

 
 
 
 

خیلی از ما ایرانی ها که خودمان را خیلی هم صاحبنظر سیاسی می دانیم بجای دیدن پیچش مو، خود مو را می بینیم. "تو مو می بینی و من پیچش مو". و همین غفلت موجب می شود از کنار برخی خبرهای مهم به آسانی و بدون مکث و تعمق روی آنها عبور و حتی بسرعت هم آن را فراموش کنیم. از جمله خبرهای مهم که بازتاب آن را در کودتای 7 تیر مشهد علیه روحانی دیدیم آن خبری است که روحانی هنگام طرح بودجه در مجلس به آن اشاره کرد و در پیک نت بصورت عنوان اول منتشر شد. یعنی گرفتن گریبان 6 باصطلاح تعاونی و در واقع 6 مافیای پولی مملکت که 25 در صد پول کشور را در اختیار داشتند و هر طور که می خواستند برای دولت و ملت گربه می رقصاندند. ما این را نمی بینیم اما اگر روحانی مصاحبه تلویزیونی کرد دلمان می خواهد چیزهائی بگوید که مثلا دل آقای زیبا کلام که هفت خط و خال دارد و درعین حال یک خط ثابت هم ندارد خنک شود! و یا امثال محمد علی ابطحی که معتقد است روحانی باید طوری دیگری درمصاحبه دو شب پیش ظاهر می شد. ایشان هم از خودش سئوال نمی کند که بموجب کدام شرایط و ملاحظاتی که احتمالا روحانی هم دارد خود شما درباره دوران بازداشت بعد از کودتای 88 سخن نمی گوئی؟ باید از خودمان سئوال کنیم که شعار و حرف های دل خنک کن مهم است و یا نتایج اساسی که از شورش مردم در حاکمیت گرفته می شود و در تغییر جهت نظام به اجرا گذاشته می شود؟ نتیجه مهم است و یا حرف؟ تفاهم احتمالی بدست آمده و اتحاد در عالی ترین سطوح حاکمیت برای تغییراتی که به سود مردم تمام می شود مهم است و یا خنک شدن دل امثال زیباکلام و سوژه سازی برای حسین شریعتمداری ها در کیهان و منبر نماز جمعه ها و صدا و سیما؟

سیاست امر بسیار پیچیده ایست که پیوند خورده است با جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی، علم مبارزه، توازن نیروها در حکومت و جامعه، فن بیان، حضور ذهن، تاریخ، ادبیات و خلاصه تمام علوم و هنرها و تا پایان عمر باید آن را آموخت و تجربه کرد و آموخت! شورش دیماه، تنها بازداشتی و کشته نداشت، بلکه زلزله ای هم در حاکمیت داشت. هر دو را ببینیم اگر بر این یقین هستیم که باید دستآوردهای یک جنبش را در محاسبه خود برای ادامه حرکت به جلو گنجاند. بخوانیم تاریخ و رویدادهای جنبش های انقلابی ایران را، از جمله سالهای پیش و پس از انقلاب مشروطه را (خواندن سخنان حسام الدین آشنا در همین شماره پیک نت را توصیه می کنیم)


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 4 بهمن

 
 

اشتراک گذاری: