www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

7 بهمن ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

این خشونت را حکومت به جامعه تزریق کرد

کارنامه خشونت نهادینه شده

از زبان رئیس پزشکی قانونی

 
 
 
 
 

 

رئیس پزشکی قانونی جمهوری اسلامی اعلام کرد که در یکسال (ظاهرا سالی که رو به اتمام است) 36 هزار و 442 مرگ مشکوک در پزشک قانونی تشخیص داده شد. 3 هزار و 708 پرونده خطای پزشکی بررسی شد. 124 هزار و 259 زن که به پزشکی قانونی مراجعه کردند با ضربات چاقو و دیگر ابزار سلاح سرد مجروح و مصدوم شده بودند.

او با روزنامه شهروند گفتگو و این آمار را اعلام کرده است. آماری که خود به تنهائی گوشه ای از نمودار خشونتی است که در جامعه ایران نهادینه شده و این نشده مگر از طریق خشونتی که حکومت به جامعه تحمیل کرد.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 7 بهمن

 
 

اشتراک گذاری: