www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

8 بهمن ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

همایش خشونت و سلامت جامعه ایران

برای چند در صد زنان

در خیابان بوق و چراغ می زنند؟

 
 
 
 

این آمار در همایش اخیر تهران درباره خشونت اعلام شده است:

٦٦‌درصد از زنان حداقل یک بار از ابتدای زندگی مشترک، خشونت را تجربه کرده‌اند، ٤٨‌درصد زنان باردار در معرض خشونت خانگی قرار گرفته‌اند، میانگین خشونت علیه کودکان ٢٨,٢‌درصد است، ١٠‌درصد سالمندان مورد خشونت قرار گرفته‌اند و ٧٢‌درصد پرستاران در طول دوره کاری‌شان، با خشونت مواجه بوده‌اند.

در‌ سال ٨٠، سه‌هزار و ٢٧٥ اقدام به خودکشی ثبت شد که یک‌هزار و ٩٨٥ مورد منجر به مرگ شد که سهم مردان ٥,٧‌درصد و زنان ٣.١‌ درصد بود. در‌ سال ٩٠ هم یک‌ هزار و ٣١٥ اقدام به خودکشی گزارش شد که دو‌هزار و ٦٠ موردش، به مرگ ختم شد که سهم مردان از این خودکشی‌ها، ٦.٦‌درصد و زنان ٢.٧‌درصد بود.

در ٦٦‌درصد از خانواده‌ها، زنان حداقل یک بار از ابتدای زندگی مشترک، خشونت را تجربه کرده‌اند.

بررسی خشونت علیه کودکان در ایران نشان میدهد، شیوع خشونت جسمی ١٥ تا ١٨ درصد، خشونت جنسی، ٤٢‌درصد است. ٧٢‌درصد پرستاران یک بار خشونت در محل کار را تجربه کرده اند

٧٥.٨٤‌درصد زنان در طول شش ماه منتهی به پژوهش، حداقل یک‌بار تجربه آزاردهنده بوق زدن، چراغ دادن رانندگان را داشته‌اند، حدود ٨٤‌درصد هم تجربه زل زدن و خیره شدن به جنس مخالف و متلک پرانی، ٨٥‌درصد تجربه تعقیب شدن و ٥٦‌درصد اصرار به دادن و گرفتن شماره تلفن را داشته‌اند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 8 بهمن

 
 

اشتراک گذاری: