www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

9 بهمن ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

دستور تبرئه طوسی از کجا صادر شد؟

 
 
 
 

 

حکم تبرئه قاری قرآن (طوسی) از اتهام تجاوز به شاگردان کلاس قرآن با واکنش گسترده در میان مردم روبرو شده است. قوه قضائیه باصطلاح مستقل، استدلال هائی را برای صدور این حکم مطرح کرده که ذکر آنها خجالت آور است. از جمله این که طوسی شاگردان را دستمالی کرده و نه....

در تمام این نوع موارد افکار عمومی با استفاده از فضای مجازی که جانشین رسانه های تحت سانسور داخلی شده اند چنان نقش و تاثیری دارد که به این آسانی نمی توان از زیر بار مسئولیت ها گریخت. از جمله درباره همین حکم طوسی که بی شک نقض و دادگاه دیگری مسئول رسیدگی خواهد شد. بی آنکه بخواهیم وارد مقوله نظر روحانیون درباره این نوع مسائل (اتهامات طوسی) و سابقه آن در حوزه های مذهبی شویم، باید بگوئیم آنها که چنین حکمی صادر کرده اند باید از همان طایفه ای باشند که طوسی هست. در مجلس نیز بانگ اعتراض برخاسته و برخی مطبوعات نیمه جان هم اشاراتی انتقادی به صدور این حکم کرده اند. از میان نمایندگان مجلس "صادقی" این سند را روز گذشته افشاء کرد. سندی که نشان میدهد چه نهادها و افرادی سفارش به تبرئه طوسی کرده بودند و قاضی باصطلاح مستقل گردن کج کرده و این فضاحت را به جیب و موقعیت خریده است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 9 بهمن

 
 

اشتراک گذاری: