www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

10 بهمن ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

با ماسک دفاع از عدالت و آزادی

صحنه گردان های توطئه

تازه علیه مردم را بشناسیم

 
 
 
 

 

برخی از خشن ترین بازجویان دهه 60 که در دهه 90 تئوریسین جناح راست و حتی عضو شورای باصطلاح انقلاب فرهنگی شدند، در هفته های اخیر جلسات سخنرانی برایشان ترتیب داده شده و آنها یکباره پرچمدار دفاع از آزادی و عدالت اجتماعی شده اند. از جمله یکی از مخوف ترین سربازجوهای دهه 60 بنام "ازغدی" که سخنران پیش خطبه نماز تهران و قم می شد و به تقلید از علی شریعتی صحبت می کند و یا یکی دیگر از تئوریسین های جناح راست بنام "زرشناس". آنها تلاش می کنند آیت الله مطهری را مصادره کنند و از چنگ امثال علی مطهری در آورند و درعین حال به نرخ روز، یعنی به نرخ خواسته های شورش اخیر مردم سخن بگویند. این افراد در بازجوئی های همراه با شکنجه زندانیان دهه 60 چیزهائی شنیده و به حافظه سپرده اند و حالا با نشخوار آنها، ماسک چپ به چهره زده اند. توطئه تازه ای را آغاز کرده اند.

آندره مالرو می گوید:«انسان آن چیزی است که پنهان می کند »


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 10 بهمن

 
 

اشتراک گذاری: