www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

11 بهمن ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

حوادث بزرگی را

در پشت صحنه تدارک می بینند

 
 
 
 

 

نه سپاه حاضر است به این آسانی بنگاههای اقتصادی را به دولت باز گرداند و نه نهادهای مذهبی حاضرند از ردیف بودجه های چند ده میلیارد تومانی خود صرفنظر کرده و چشم پوشی کنند. بدین ترتیب است که باید در آینده نزدیک منتظر حوادث مهمی در ایران بود که ارتباط مستقیم به شورش و اعتراضات مردم ندارد اما ادامه و بازتاب آن در حاکمیت و بحث های جدی پشت صحنه برای تغییرات ساختاری حکومت و مقاومت در برابر آن می تواند باشد. به ما اطلاع داده اند که از آغاز این هفته پیمانکارانی که با سپاه در ارتباط هستند، بدستور مستقیم و غیر مستقیم طرف قراردادها (نهادهای اقتصادی سپاه) دست از کار کشیده و برنامه ها (پروژه ها) را خوابانده اند و عوامل آنها سرگرم تحریک کارمندان و کارگران برای اعتراض های کنترل شده خیابانی اند. به یکباره تئوریسین های بشدت راست و ارتجاعی (باصطلاح تندرو) نظیر سربازجوی دهه 60 "رحیم پورازغدی" مدافع آیت الله مطهری و نظرات سوسیالیستی و آزادیخواهانه او شده اند و صدا وسیما وسیعا سخنرانی های آنها را پوشش میدهد. می خواهند آنها را سخنگویان توده مردم جان به لب رسیده از غارت و فساد و اختلاف طبقاتی کنند و جهت گیری آن را علیه دولت و شخص روحانی. یعنی جبران شکست خیز کودتائی 7 دیماه در مشهد که حساب کار از دستشان در رفت و تبدیل شد به شورش مردم علیه نظام.

 در ارتباط با حذف و کاهش ردیف بودجه شورای نگهبان، شبکه مداحان، نهادهای مذهبی نیز پس از اظهار نظرهای رسانه ای این بودجه خواران، مخالفت خوانی ها از جانب سخنگویان این طیف در مجلس آغاز شده است. بحران اقتصادی و سیاسی که تبدیل به بحران همه جانبه اجتماعی شده، هر لحظه و به هر بهانه غیر قابل پیش بینی، می تواند بار دیگر خیابانی شود. حق با شیخ مهدی کروبی است که از حصر، در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی او را متهم اصلی وضع کنونی مملکت اعلام و از وی خواسته است تن به تغییر ساختاری نظام بدهد. اما آیا علی خامنه ای توان و جسارت و امکان برداشتن چنین گام بزرگی را دارد؟ مقاومت هائی که در برابر تغییر ردیف بودجه و کاهش و قطع بودجه ها شده و مقاومتی که مستقیم و غیر مستقیم در برابر تحویل دادن بنگاههای اقتصادی سپاه می شود، خود گویای دشواری اقدام بزرگی است که کروبی پیشنهاد کرده است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 11 بهمن

 
 

اشتراک گذاری: