www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

12 بهمن ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

زبان اعدام و ترور در کردستان!

 
 
 
 

 

سرگذشت جنبش های ملی در کردستان که گاه با یاغیگری همزاد شد و یا حکومت های مرکزی آن را یاغیگری در برابر دولت مرکزی معرفی کردند، سرگذشتی بس طولانی و پر حادثه است. شاید به درازای قصه مثلث عشقی شیرین و فرهاد و خسرو. آنچه که به دوران معاصر باز می گردد آنست که قاضی محمد رئیس دولت یکساله کردستان پس از حمله ارتش شاه به دو دولت خود مختار آذربایجان و کردستان در مهاباد به دار آویخته شد. ملامصطفی بارزانی که مرزی میان دو کردستان ایران و عراق نمی شناخت و برای خود مختاری با دولت مرکزی عراق می جنگید، سرانجام به ایران پناهنده شد و بدستور شاه در کرج به او مکانی برای استقرار دادند و در واقع تا پایان عمر حصر خانگی بود. او پدر مسعود بارزانی رهبر اقلیم کردستان بود. پیش از آنها، رضاشاه در یک نیرنگ توانست اسماعیل خان سمیتقو را که علم جنگ علیه دولت مرکزی برافراشته بود بکشد. او را برای مذاکره تامین دادند اما به این تامین وفا نکرده و او را کشتند. شرح این ماجرا را ارتشبد فردوست در کتاب خاطراتش نوشته و تاکید کرده که رضا شاه بشدت از سمیتقو می ترسید. با پیشنهاد فرمانده ارتش آذربایجان، قوای سمیتقو که بالغ بر 30 هزار نفر می شد سر راه رضا شاه به صف شدند. او با این نمایش قصد خودشیرینی داشت اما رضا شاه آن را توطئه دانست و فورا دستور برکناری و گرفتن درجات نظامی اش را داد. سپس سمیتقو که در جنگ چریکی افسانه شده بود، آماده مذاکره شد اما در جریان مذاکره رضاشاه دستور تیراندازی و کشتن او را داد. عکس جنازه سمیتقو پس از کشته شدن را می بینید. یاغی بود یا نبود مورد ارزیابی و قضاوت ما نیست، فقط می خواهیم اشاره به رویدادهای تاریخی بکنیم. اسماعیل آقا سمیتقو از طایفه شکاک بود و شهرهای سلماس، ارومیه، مهاباد و سلدوز را عملا رهبری می کرد. محل مذاکره و قتل سمیتقو شهر اشنویه بود. عبدالرحمان قاسملو پس از انقلاب 57 رهبری حزب دمکرات کردستان ایران را برعهده گرفت. در جنگ کردستان مهاجرت کرد و در مهاجرت به کشور اطریش سر میز مذاکره با هیات اعزامی جمهوری اسلامی او را ترور کردند. می گویند احمدی نژاد، در آن ماجرا مسئولیت کنترل و نظارت خیابان محل ترور را برعهده داشت. نقشی که در ترور دکتر سامی وزیر کابینه مهندس بازرگان می گویند ایفاء کرد. (مستندات این مسائل سرانجام فاش خواهد شد). جانشین قاسملو برای رهبری حزب دمکرات کردستان ایران بنام "شرفکندی" نیز در شهر برلین آلمان توسط عوامل جمهوری اسلامی ترور شد. محل این ترور رستورانی بود بنام "میکونوس" و این ترور به همین دلیل معروف شد به ترور "میکونوس". درجریان این ترور چند تن دیگر از کردهای همراه شرفکندی نیز کشته شدند.

نه حزب دمکرات کردستان با اعدام قاضی محمد و ترور قاسملو و شرفکندی از بین رفت و نه یاد سمیتقو و آنچه بر او گذشت. کوته بینی حکومت هاست که تصور می کنند با ترور و کشتن افراد می توان احزاب و اهداف را نابود کرد!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 12 بهمن

 
 

اشتراک گذاری: