www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

15 بهمن ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 15 بهمن

وحشت روحانیون حکومتی

از کابوس یک شعار خیابانی
 
 
 
 

روحانیون حکومتی که در نهادهای انتصابی جای گرفته اند و یا کرسی های نماز جمعه را قبضه کرده اند، همچنان بر طبل گذشته می کوبند و نمی خواهند بپذیرند در جامعه چه اتفاقی افتاده و شورش دیماه زبان گویای چه خواست ها و مشکلاتی بود. اگر در گذشته فقط شاه باید بموقع حرف مردم را می شنید نه وقتی که مردم در خیابانها فریاد می زدند "مرگ بر شاه" حالا علاوه بر رهبر جمهوری اسلامی که خود به نوعی در اسارت این گروه از روحانیون است، همین روحانیون هم باید پنبه ها را از گوشها در آورده و صدای مردم را بشنوند که ظاهرا نمی خواهند بشنوند. همانطور که در سلطنت محمدعلشاه قاجار و در کودتای وی علیه مشروطه و مجلس صدای مردم را نشنیدند و زمانی که محمد علیشاه سقوط کرد و از ترس مردم به روسیه تزاری گریخت، سر برخی از آنها زینت بخش "دار" شد. از جمله آیت الله شیخ فضل الله نوری. اما در رجز خوانی های کم نفس و ترس زده این روحانیون، پس از شورش مردم گاه نکات قابل درنگی نیز مطرح می شود که نشان میدهد در آن پشت صحنه میان خودشان چه می گذرد. سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان همین جمعه گفت:

«در فقه ما کسی که علیه حاکم عادل اسلامی به خیابان بریزد، بزند، بکشد و آتش بزند، باغی است و حکم باغی اعدام است. می خواهد طلبه باشد و یا دانشجو.»

جمله بالا نوعی اعتراف است و افشای بحث های پشت صحنه. اعتراف به نگرانی از تشدید بالا گرفتن شعار علیه آقای خامنه ای در خیابانها و بالا گرفتن اعتراض ها در حوزه های مذهبی و همسو و همراه  شدن طلبه های حوزه های مذهبی با دانشجویان دانشگاهها و مردم.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 15 بهمن

 
 

اشتراک گذاری: