www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

19 بهمن ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 19 بهمن

بازگشت از مسیر 40 ساله

هنوز امکان پذیراست؟

 
 
 
 

شاید هنوز بازگشت از راهی که جمهوری اسلامی طی 40 سال و بویژه در دوران رهبری آقای خامنه ای رفته امکان پذیر باشد، اما چنین رویدادی که شیخ مهدی کروبی در نامه خویش به وی بر آن تاکید و توصیه کرده، در توان و منش و شخصیت ایشان هست؟ تجربه تاریخی می گوید نباید نگاه کرد به خواست و منش و شخصیت رهبر یک کشور بحران زده، زیرا سیل واقعیات همیشه آنقدر پرقدرت هستند که اگر رهبران با آن همراه نشوند، آنها را با خود خواهد برد. خرُد و کلان جمهوری اسلامی، امروز دیگر نمی توانند منکر واقعیاتی شوند که شورش اخیر مردم را موجب شد. حتی آنها که سعی می کنند شورش را تنها در اعتراض به فقر و گرانی خلاصه کنند نیز خود خوب میدانند تنها در فقر و بیکاری خلاصه نمی شود. اعتبار نهادهای مذهبی سقوط کرده است. سقوط اخلاقی حاکمیت به اجزاء جامعه سرایت کرده است. ناباوری به هر حرفی که از دهان حکومتیان بیرون می آید به عادی ترین پدیده اجتماعی تبدیل شده است. آنچه 40 سال حکومت با مردم کرد، قطره قطره جمع شد و حالا به دریا تبدیل شده است. چنان که همه درانتظار یک انفجار عظیم اجتماعی در خیابانها هستند. به چه بهانه و دلیل؟ معلوم نیست، اما قطعی است! نمایش های سازماندهی شده از جمعیت برای نشان دادن حمایت از حکومت دیگر نخ نما شده است. در آمارهای رسمی اعلام شده که از جمعیت 8 میلیونی تهران تنها 20 هزار نفر و آن هم سازمان یافته توسط نهادهای مذهبی و حکومتی به نماز جمعه می روند! مشت، نمونه خروار. گذشت زمان و تاخیر در تغییرات، زمینه مانور و عبور از روی سر بحران را فراهم می کند؟ هرکس درحاکمیت چنین تصوری در سر دارد در خواب وخیال و رویاست!  (بخوانید بخشی از سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی را که در شماره امروز پیک نت منتشر شده است.)


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 19 بهمن

 
 

اشتراک گذاری: