www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

3 دی ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

سرفه و سوزش چشم آورده

بوی نا آشنائی که این شبها

با آلودگی هوای تهران درآمیخته

 
 
 
 

 این شبها، تهران درالتهاب زلزله است. هنوز مردم یا در خیابان و میدان های شهر شب را صبح می کنند و یا چنان در خانه خوابیده اند که با اولین لرزش زمین بتوانند خود را به خیابان برسانند. اما علاوه بر این پدیده جدید و ناشی از انتظار زلزله، که بر هوای بشدت آلوده تهران اضافه شده، مردم در این شبها با پدیده دیگری نیز روبرو شده و یا آشنا شده اند. بوی عجیبی با آلودگی هوا در هم آمیخته شده که آزار دهنده است و اغلب موجب سرفه و سوزش چشم می شود. بوئی شبیه فضای اتاقی که در آن ساعت ها بخاری گازی روشن باشد.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 3 دی

 
 

اشتراک گذاری: