www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

4 دی ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

یا تعطیل شده اند و یا صفحاتشان کم شده

روزنامه های ایران

زیر بار کاغذ فلج شده اند

 
 
 
 

 

روزنامه های ایران یا از صفحات خودشان کم کرده اند و یا فعلا کار انتشار را تعطیل کرده اند تا تکلیف کاغذ چاپ روشن شود. گرانی کاغذ در هفته‌های اخیر از یکطرف و گربه رقصانی تجار کاغذ و مخالفان قدرتمند دولت برای فلج کردن سیستم انتقال خبر و آگاهی به جامعه از سوی دیگر، روزنامه ها را فلج کرده است. البته رویکرد وسیع و روز به روز بیشتر مردم به فضای مجازی نیز روزنامه ها را چنان از رونق انداخته که توان دخل و خرج خودشان را هم ندارند. شاید هنوز بتوانند حریف فضای مجازی شوند، نه از لحاظ سرعت انتشار خبر، بلکه با انتشار اخبار بدون سانسور که این را هم حکومت اجازه نمیدهد. می گویند قیمت کاغذ در این روزها حتی از ۷۰ درصد افزایش هم عبور کرده است. برخی روزنامه ها فعلا تصمیم گرفته اند دیجیتالی منتشر ‌شوند.

در این میان امثال روزنامه کیهان که جیره کاغذ مجانی می گیرند و علیه مردم و دولت جنگ روانی را ادامه میدهند با مشکلی روبرو نیستند. اگر این جیره قطع شود و پول توی جیب حسین شریعتمداری نریزند، فاجعه بار ترین وضع را روزنامه کیهان دارد و 24 ساعت هم نمیتواند با حداکثر 20 هزار تیراژش روی پا بایستد.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 4 دی

 
 

اشتراک گذاری: