www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

4 دی ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

فیلم را ببینید!

مردم از دیدن عکس های

تاریخی ایران محروم ماندند!

 
 
 
 
 

 

"فتو تهامی" در خیابان بهارستان تعطیل شد و کرکره اش پائین آمد. این عکاسی، خود به تنهائی یک موزه تصویری بود، حتی در آن سالها که مردم زیاد به موزه و عکس های قدیمی توجه نداشتند و عکاسخانه قدیمی او بی رونق بود و گهگاه عابری پشت ویترین پر عکس آن می ایستاد و عکس ها را نگاهی می کرد و می گذشت. آقا تهامی میدانست و پیش بینی کرده بود که این بی اعتنائی ها به تاریخ زودگذر است و بالاخره روزی خواهد رسید که مردم بخواهند تصویر گذاشته را ببینند. او از هر چهره حکومتی از دوران قاجارها تا آخر پهلوی ها عکس تهیه کرده بود. از تهران قدیم هر عکسی را نزد این و آن دیده بود، جمع کرده و به عکاسخانه اش آورده بود. همینگونه بود شیوه او برای جمع کردن عکسهای قدیمی تهران و یا هر شهر دیگر ایران. کسانی از این دنیا رخت بر می بستند و برای بستگانشان عکسهائی که در صندوقخانه آن کس باقی مانده بود اهمیت نداشت اما برای تهامی ارزش تاریخی داشت. بعد از انقلاب هم سعی کرد عکسخانه اش و بویژه آرشیو کم نظیری که تهیه کرده بود را فعال نگهدارد. گفتند عکسهای مربوط به رضاشاه و پسرش را حق نداری پشت ویترین بگذاری. پیش از رسیدن دست غارت و نابودی آنها را جمع کرد. گفتند عکسهای ناصرالدین شاه را هم جمع کن. جمع کرد و برد به هفت توی انبار عکس هایش. آنها خوب بودند یا بد، خدمت کرده بودند و یا خیانت؟ برای تهامی مهم نبود. مهم این بود که عکس آنها نباید از بین برود. سالها بعد، فرزندش سعی کرد این میراث را حفظ کند که چنین نیز کرد اما عکاسخانه سرانجام بسته شد. همتی و اراده ای در حاکمیت نبود تا عکاسخانه او را تبدیل به موزه عکس های تاریخی ایران کند. صد حیف!

(این فیلم را خبرگزاری ایسنا منتشر کرده و به همت پیک نت روی یوتیوب قرار گرفت.)

https://www.youtube.com/watch?v=Zukmp2EQhqA


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 4 دی

 
 

اشتراک گذاری: