www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

5 دی ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

40 سال مقاومت

در برابر واقعیات اجتماعی

 
 
 
 

 هزاران هیولا با هیکل های خالکوبی شده، بدن ها بارها با دشنه و چاقو و قمه آشنا شده، سرهائی که جای بخیه درآن فراوان است، گوش های شکسته و گوشت آورده ای که نشان از دوران کشتی گیری است و دیگر مشخصات ظاهری که نشان از هیولای درونی نیز دارد، در محلات تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ ایران میان مردم می لولند. آنها ملقب به "اراذل " و "اوباش" اند. از قدیم گفته اند تره به تخمش میره، حسنی به باباش. اوباش در جمهوری اسلامی هم به حکومت می رود، چنان که در دوران شاه اوباش به حکومت می رفتند. هر از چند گاهی پلیس امنیتی که از بیم شناخته شدن و گرفتار عقوبت گشتن ماسک به صورت می زند به محافل این اوباش حمله می کند و آنها را دستگیر و سپس باد از بادبان حمله به اوباش می افتد و بار دیگر "آش همان آش و کاسه همان کاسه". وقتی تصویر آنها را نشان میدهند، زندانیانی که در زندانهای جمهوری اسلامی دوران محکومیتشان را می گذرانند همانقدر از آمدن آنها به زندان وحشت می کنند که مردم برخی محلات خوش نشین از دیدن تصویر آنها وحشت می کنند. شمار آنها، با این یورش ها کم می شود؟ ساده لوحی است چنین تصوری. پدیده های اجتماعی ریشه های اقتصادی و اجتماعی دارند و تا برای آن ریشه ها چاره ای اندیشیده نشود، پدیده ها ریشه کن نمی شوند. تغییر شکل می دهند و به نوع دیگری رشد می کنند. مثل خون بازی دختران نوجوان در مدارس، مثل خودکشی خونسردانه و حیرت آور دو دختر نوجوان در اصفهان و مثل دهها پدیده دیگر. اینها نیز از جمله واقعیاتی است که حکومت در ایران قادر به درک آن نیست و اگر هم بخشی از حکومت درک می کند توان حل آن را ندارد. مثل ماجرای حضور زنان در ورزشگاه ها که روحانیت با خشک سری مانع آنست و حالا صحنه های خنده داری در مسابقات ورزشی رو نمائی شده است. دختران با آرایش و لباس پسرانه می روند به استادیوم ها و در کنار پسران و مردان می نشینند و مسابقات را تماشا می کنند. برای شناسائی و جلوگیری از ورود آنها به ورزشگاه ها، حالا چه می کنند؟ کنترل کنندگان انتصامی دختر و پسر را چگونه از هم تفکیک کرده و تشخیص بدهند؟ با دیدن کارت شناسائی جسمی آنها هنگام ورود به ورزشگاه؟


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 5 دی

 
 

اشتراک گذاری: