www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

10 دی ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

با چشم های باز حوادث را ببینیم

روحانی، پا را گذاشته

روی دُم افعی در خراسان!

 
 
 
 

 

عده ای اطلاع رسانی از حوادث روزهای اخیر ایران را با جنجال سازی و فتوشاپ سازی همراه کرده اند، درحالیکه آنچه که هست خود گویاست و نیازی به این نوع حرکات باصطلاح اطلاع رسانی تقلبی نیست. فیلم  های جنبش سبز سال 88 و شعارهای آن نیازی نیست به جنبش کنونی چسباندن و میوه پیوندی درست کردن. گاه چنان مضحک که مردم لباس آستین کوتاه گرمای آن دوران را به تن دارند درحالیکه الان زمستان است و سرد و مردم بالاپوش های زمستانی به تن دارند. این نوع حرکات و اقدامات اگر از جانب حکومت نباشد از جانب عده ای کودک اندیش است. نگاه کنید به همین دو جمله که عباس عبدی سردبیر روزنامه توقیف شده سلام در مقاله ای تحلیلی پیرامون حوادث روزهای اخیر نوشته تا بدانیم چرا از حوادث و زیرساخت های بی اطلاعیم و نمی شود رفت دنبال کار خود و هر وقت کمی اوضاع شلوغ شد هوس اطلاع رسانی از نوع بالا کرد. عبدی بدرستی می نویسد:

«همه می دانند که پایگاه موسسات مالی غیرقانونی، خراسان و مشهد است. روحانی آنها را جمع کرد، اکنون آنها دولت روحانی را زیر فشار قرار داده اند.»

اینها همان موسساتی اند که پول و سرمایه مردم را بالا کشیده اند و از جمله مردمی که در تظاهرات روزهای اخیر شرکت کرده اند همین مالباختگان هستند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 10 دی

 
 

اشتراک گذاری: