www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

12 دی ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

ریشه های بحران در کجاست؟

مردم و حکومت

هیچکدام به هم اعتماد ندارند!

 
 
 
 

وقتی مردم در تمام زمینه ها و عرصه ها، از نظر حکومت بیگانه اند و نباید درجریان بسیاری از مسائل مملکتی قرار بگیرند، حاصلش می شود همین شورش کنونی. مردمی بیگانه با حاکمیت و حاکمیتی بی خبر از مردم. شایعات آلوده به واقعیات از دل همین بیگانگی دو سویه بر می خیزد. حکومت مردم به خیابان آمده را وابسته به بیگانه ارزیابی می کند و مردم حکومت را وابسته به بیگانه. حقایق و شایعات به هم بافته می شوند. چه در حکومت و چه در میان مردم. حکومت نمی خواهد هیچ چیز از مردم بیاموزد و به همین دلیل با آزادی ها مخالف است و مردم نمی خواهند هیچ حرفی را حتی اگر واقعیت هم باشد از دهان حکومتیان باور کنند. اعتبار و تیراژ رسانه ها همانقدر سقوط می کند که اعتبار و تیراژ رسانه های خارج از کشور. وقتی هر حادثه ای (حتی حوادث رانندگی) امنیتی تلقی می شود و واقعیات آن از مردم پنهان، نگاه امنیتی در کل جامعه رسوخ می کند و مردم نیز به حکومت نگاه امنیتی دارند و به هرکس که حکومتی است با شک و تردید نگاه می کنند. وقتی حکومت نمی خواهد پس از دو نسل که از انقلاب و جنگ می گذرد از آن فضا خارج شود و آن را پیراهن عثمان اشتباهات امروز خود می کند، مردم نیز به گذشته پیش از انقلاب که ندیده و از آن اطلاغ مستقیم هم ندارند وصل می شوند. اینها فقط اشاراتی به دلائل شورش کنونی مردم ایران است که اگر حکومتی درایت داشته باشد تمام این زمینه ها را کارشناسی علمی می کند و برای آن چاره ای می اندیشد. به نمونه ای که در یک پیام دریافت کرده ایم ومربوط به شهر یزد است توجه کنید و ببینید مردم چه می گویند:

«آقا! خشکسالی و بی آبی یزد به این دلیل است که سپاه ابرها را در آسمان یزد منفجر می کند و نمی گذارد باران بیاید تا بتوانند اورانیم استخراج کنند و طلاها را در این منطقه استخراج کرده و ببرند!»


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 12 دی

 
 

اشتراک گذاری: