www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

12 دی ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

پشت آنها نهادها قدرت خوابیده اند

چرا نام بنیانگذاران

موسسات اعتبار اعلام نمی شود؟

 
 
 
 

حتی یک نفر در حکومت دهان باز نمی کند و نمی گوید این موسسات اعتباری سرنخشان به کدام نهادهای حکومتی بند است و بر اساس کدام رهنمود و یا دستور تشکیل شدند. دستور یا رهنمود دهنده چه کسانی بودند و صاحبان این نهادها چه کسانی هستند؟ چقدر پول سپرده نزد آنها بود؟ از ایران گریخته اند؟ هنوز هستند اما پشتشان به کوه دماوند است؟

روحانی در این روزها فقط گفت که تاسیس این موسسات به سال 80 باز می گردد و حتی بانک مرکزی هم درجریان کار آنها نیست. کدام امام جمعه ها در کدام استانها این موسسات را تاسیس کردند؟ سپاه در آنها نقش داشته و یا دارد؟ موسسات وابسته به نهاد رهبری، موسسات وابسته به موتلفه اسلامی، وابسته به آستانقدس و مراکز دیگر قدرت در تاسیس آنها سهم داشته اند؟ اگر داشته اند چرا اعلام نمی شود؟ مردم نام موسسان این موسسات را می خواهند بدانند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 12 دی

 
 

اشتراک گذاری: