www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

16 دی ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

حکومت و مردم

دو بیگانه در یک مملکت

"آن مرغی که انجیر می خورد، نوکش کج است"

 
 
 
 

 این ضرب المثل زیبای ایرانی مصداق حمایت جمهوری اسلامی از مستضعفان جهان، پشتیبانی از مردم یمن در برابر عربستان و متحدان آن، حضور نظامی در عراق و سوریه علیه گروه های تکفیری (از جمله داعش) است. چنان پل اعتماد میان مردم و حاکمیت ویران شده که مردم حتی یک سیاست ملی و درست که با تمامیت ارضی ایران ارتباط مستقیم دارد را هم نه درک می کنند و نه آن را از زبان حاکمیت می پذیرند. آنقدر دروغ تحویل مردم داده شده و آنقدر ادعاها درباره کشورهای دیگر جهان در تناقض با عملکرد خود حکومت در داخل کشور بوده که گوش مردم شنوای دو کلام حرف حساب از دهان حکومت نیستند. در همین اعتراضات جاری، با ادعای وابستگی و هدایت آن به امریکا و اسرائیل و حتی عربستان عملا آن سه کشور را حامی مردم معترض معرفی کردند. اینست آن فاجعه بی اعتمادی و حاصل دروغگوئی و فرار از قبول واقعیات از جانب حکومت و ستیز بی امان با مردم خود درداخل کشور. چنان که امروز اگر دلسوزترین و ملی ترین نیروهای سیاسی ایران هم، علیرغم همه مخالفت ها وانتقادهائی که نسبت به نظام حاکم دارند و علیرغم زخم هائی که از همین نظام بر پهلوی خویش دارند، بعنوان وظیفه ملی خود بانگ بردارند که امریکا غلط می کند جلسه شورای امنیت برای حوادث داخلی ایران تشکیل میدهد، امریکا غلط می کند علیه توان نظامی و موشکی ایران تحریم های جدید وضع می کند، امریکا و اسرائیل و عربستان هر سه غلط می کنند خواب حمله نظامی به ایران و نابودی زیر ساخت های کشور را می بینند و.... مردم حداقل با شک و تردید و حداکثر با خشم و طرد به آنها می نگرند، چه رسد به این که از دهان حاکمیت و یا تریبون های آن این محکومیت ها بانگ برداشته شود. اینست آن پشت جبهه ویرانی که حکومت در اندک تصمیمات و سیاست های درست خود دارد. حکومت اگر اندک عزمی در قبول واقعیات داشت حداقل همین شعارهای روزهای اخیر مردم را جمع می کرد و تفسیر آنها را به اتاق فکر سالم و مستقل می سپرد تا از آن گزارشی تهیه کنند که سیمای اوضاع امروز ایران در همه زمینه ها و سیمای حکومت در همه زمینه ها دیده شود. این شعارها را امریکا و اسرائیل و عربستان در دهان مردم نگذاشتند. ادعاهای مضحک امام جمعه ها و مقامات قوه قضائیه و فرماندهان سپاه در این زمینه خود فریبی است، زیرا مردم فریب نمی خورند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 16 دی

 
 

اشتراک گذاری: