www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

19 دی ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

سرمقاله مهم روزنامه ج. اسلامی

سهم صاحبان 6 تعاونی

در کودتای مشهد علیه روحانی

 
 
 
 

 

هر چه از هفته شورش مردم دور تر می شویم، زبان ها و قلم ها برای افشای پشت پرده توطئه علم الهدا و رئیسی برای کودتا علیه دولت روحانی که موتور آن غارتگران بودند افزوده می شود. روز گذشته روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله بسیار مهم خود بی اعتناء به ادعائی که بلافاصه پس از شکست کودتان و تبدیل آن به شورش عمومی علیه نظامی درباره وابستگی آن به امریکا و عربستان واسرائیل شروع شد نوشت:

«تردیدی باقی نمانده که ثروتمندانی که در صدد انتقام از روحانی بودند، غائله را از مشهد آغاز کردند. روحانی به هنگام ارائه لایحه بودجه 97 به مجلس گفت: شش تعاونی و صندوق 25 درصد بازار پول کشور را در اختیار داشتند، ما دکان آنها را تعطیل کردیم.»

شاید با توجه به آنچه که هفته گذشته در مشهد روی داد و حساب از دستشان در رفت و تبدیل شد به شورش در سراسر ایران، دیگر وقت آن رسیده باشد که نام صاحبان آن تعاونی ها و وابستگی شان به نهادهای قدرت اعلام شود تا مردم با گوشه ای از واقعیاتی که از آنها پنهان نگهداشته می شود آشنا شوند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 19 دی

 
 

اشتراک گذاری: