www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

24 دی ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

اشتباه شاه را نکنید

حرف مردم را تا دیر نشده بشنوید

 
 
 
 

 

اکبر اعلمی نماینده سابق مجلس از تبریز و نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 92 که بارها نشان داده مثل همه آذربایجانی ها حرفش را بی ملاحظه این و آن با صراحت می زند. نوشته زیر تازه ترین اظهار نظر او در باره شورش دیماه 96 است:

افرادی که مانند نگارنده، ۶-۵ دهه از عمرشان سپری شده، خوب بخاطر دارند که هرگاه در کشور اعتراضی نسبت به رژیم سابق صورت می گرفت، محمدرضا شاه بی درنگ مخالفین خود را یک مشت اخلالگر، توطئه گر، مارکسیست اسلامی، عامل استعمار سرخ و سیاه و ....می نامید که هدفشان نابودی کشور است. افرادی از سردلسوزی شاه را نصیحت کردند که برای پیشگیری از وقوع یک انفجار غیرقابل کنترل، از خودکامگی و استبداد دست برداشته و به اصلاحات و گشایش فضای سیاسی تن داده و حق اعتراض مسالمت آمیز را برای مردم  به رسمیت بشناسد، اما شاه گوش شنوایی نداشت. بالاخره رسید زمانی که میلیون ها اخلالگر، توطئه گر، مارکسیست اسلامی، عامل استعمار سرخ و سیاه در سراسر کشور با شعارهای ساختارشکن مرگ بر شاه به خیابان ها ریخته و با صدایی رسا خواهان رفتن شاه شدند! شاه وقتی از خواب غفلت برخاست  و برای نخستین بار از طریق رادیو و تلویزیون خطاب به ملت گفت "صدای انقلاب شما راشنیدم" که دیگر فرصت های شنیدن از دست رفته بود. این بار این مردم بودند که صدای شاه را نشنیدند و یا اگر شنیدند  هم خود را به ناشنیدن زدند. فاصله میان مردم و رژیم چنان عمیق شده بود که صدای شاه حتی از بلندگوهایی که بصورت انحصاری و یکطرفه در اختیار او بودند هم شنیده نشد!

سالها و ماههای اخیر چقدر بوی آن سال ها و ماه هایی را می دهد که شاه ناشنوا بود. اماایکاش قبل از اینکه شکاف ها خیلی عمیق شود، صدای مردم و معترضین شنیده شود.

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 24 دی

 
 

اشتراک گذاری: