www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

27 دی ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

موافقت پس از ترمیم جای مشت و لگد و شلاق؟

نمایندگان خودی مجلس

قرار است از اوین دیدن کنند

 
 
 
 

 کمیسیون قضائی مجلس، پس از نزدیک به 10 روز مجادله با نهادهای قضائی و امنیتی و سپاهی اعلام کرده که با بازدید این کمیسیون از زندان اوین موافقت شده است. او نگفت که چه نهادی با این بازدید موافقت کرده و چه زمانی این بازدید انجام خواهد شد؟ البته در این بازدید قرار است برخی اعضای کمیسیون برای بازدید به زندان اوین بروند که معلوم نیست چرا تعداد محدود و خودی و غیر خودی شده؟  همچنین قرار است که با بازداشت شدگان شورش دیماه نیز دیدار و گفتگو شود، که معلوم نیست این بازداشت شدگان از چه گروه بازداشتی ها هستند؟ آنها که زیر فشار قرار است از رفتار بازجوها ستایش کنند و یا کسانی که زیر مشت و لگد و باتوم تا حد مرگ و خود کشی لت و پار شده و در سوراخ سنبه های زندان محروم از دیدار با نمایندگان مجلس هستند. خود این تاخیر در موافقت با بازدید از زندان این حدس و گمان قریب به واقعیت را تقویت نمی کند که این موافقت تا ترمیم جای ضرب و شتم زندانیان بازداشتی به تاخیر افتاده بود و هنوز هم با تاخیر روبروست.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 27 دی

 
 

اشتراک گذاری: