www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

27 دی ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

فرماندهان سپاه زودتر از

روحانیت حکومتی فهمیده اند

 
 
 
 

همچنان هستند در نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی که نمی خواهند از خواب خوش "از این ستون تا آن ستون فرج است!" برخیزند. هنوز در خواب و خیال دوران سرکوب پس از کودتای انتخاباتی سال 88 سیر و سیاحت می کنند. هنوز تصور می کنند با قلب واقعیات، تبلیغات دروغین و دستگیری و شکنجه و اعتراف گیری و نمایش تلویزیونی می توان در بطن بحرانی که سراپای نظام و جامعه را گرفته از ستون کنونی خود را به ستون بعدی رساند و تن به عقب نشینی هم نداد. به این امید که شاید در این فاصله فرجی حاصل شود! نمی خواهند بپذیرند که وقتی به قول دادستان تهران اکثریت تقریبا مطلق کسانی که سر به شورش برداشتند از طبقه نخبه جامعه نبودند بلکه توده مردم گرسنه و خشمگین بودند و همین مردم به قول امام جمعه همدان به خانه و دفتر 80 امام جمعه در شهرهای ایران حمله کردند، یعنی در شورش بعدی امام جمعه را در خانه اش اگر به آتش نکشند در خیابان زیر مشت و لگد می کشند. اینها را میدانند و باز در نماز جمعه ها علیه مردم رجزخوانی می کنند. حتی فرماندهان سپاه با آگاهی از خشم مردم از سرکوب کنندگان خیابانی، در جریان شورش اخیر یا در خیابان ظاهر نشدند و یا اگر شدند در لباس نیروی انتظامی و بسیج و یا لباس شخصی حاضر شدند تا بیش از این نفرت و خشم مردم علیه خود را بر نیانگیزند. روحانیتی حکومتی که سالهاست نه تنها در میان مردم نیست بلکه در مقابل و علیه مردم است، طبیعی است که در حد فرماندهان سپاه هم ندانند در جامعه چه خبراست و چه می گذرد، که اگر میدانستند، حداقل آن 80 نماینده رهبری و امام جمعه ای که مردم به دفتر و خانه آنها حمله کردند زودتر از فرماندهان سپاه از مقابل مردم کنار می رفتند. آن روزی که در مراسم عمامه گذاری 4 ماه پیش مصباح یزدی از طلبه های عمامه دار شده پرسید که چرا عمامه و عبا را هنگام رفتن به خیابان بر سر و شانه نمی اندازید؟ خود میدانست که آنها می ترسند در میان مردم با لباس آخوندی ظاهر شوند. نمی خواهند نقش جلودار روحانیتی را بازی کنند که با ماشین ضد گلوله و در پناه افراد گارد سپاه از این نهاد به آن نهاد می روند. جریان از این قرار است و اگر واقعیت پذیرفته نشود و دگرگونی اساسی آغاز نشود، قیام بعدی مردم نتایج دیگری خواهد داشت متفاوت با شورش اخیر.  از سرنوشت روحانیونی که در کنار محمدعلیشاه کودتاچی ایستادند و پس از فرار محمد علیشاه بدست مردم به دار کشیده شدند درس عبرت باید گرفت.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 27 دی

 
 

اشتراک گذاری: