www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

30 دی ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

کودتای علم الهدا- رئیسی

چگونه شکست خورد!

 
 
 
 

 

در ریشه یابی شورش دیماه مردم ایران، درعین حال که به زمینه های اقتصادی و نارضائی مردم از حکومت و اوضاع مملکت توجه می کنیم، باید یک جنبه بسیار مهم دیگر آن را هم از یاد نبریم. این بخش از ماجرا باز می گردد به همان نامه ای که دو روز پیش علم الهدا امام جمعه مشهد و پدر زن ابراهیم رئیسی تولیت آستانقدس برای دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت و خلاصه آن را در شماره امروز پیک نت می خوانید. این ماجرا روز به روز آشکارتر می شود که علم الهدا و رئیسی در صدر یک کودتا علیه دولت روحانی قرار داشتند که 7 دیماه کلید خورد. همه آنها که اکنون از قطع بودجه نهادهای مذهبی ناله می کنند و آنها که بیش از همه سعی می کنند افکار عمومی را به سمت عربستان و امریکا و اسرائیل منحرف کنند و همه آنها که اعضای کابینه رئیسی اعلام شده بودند (بویژه سازمانده گروهبندی جمنا در انتخابات 96 به رهبری سردار ذوالقدر) در این کودتا دست داشتند. این کودتا با تظاهرات علیه گرانی و بیکاری با شعار مرگ بر روحانی در مشهد آغاز شد و در روز کودتا نیز علم الهدا از مشهد بیرون رفته بود تا بعدا بعنوان فاتح به شهر باز گردد. این کودتا با کپی برداری از کودتای 28 مرداد ابتدا با تظاهرات خیابانی شروع شده بود تا سپس نیروهای بسیج و انتظامی و سپاه هم به آن بپیوندند و رئیسی بعنوان جانشین روحانی اعلام شود و تهران نیز از آن پیروی کند و رهبر نیز آن را تائید. آنها می خواستند تظاهرات 7 دی را روز 8 دیماه در تهران و چند شهر دیگر تکرار کنند و روز 9 دیماه که مصادف است با سالگرد تظاهرات ساندیسی سال 88 علیه باصطلاح فتنه موسوی و کروبی و جنبش سبز کار دولت روحانی را تمام شده اعلام کنند. تظاهراتی که نیرو با اتوبوس از شهرهای مختلف به میدان انقلاب تهران آورده بودند و همین علم الهدا با هواپیما به تهران رسیده و سخنران آن شد. این جمله سخنرانی او که مردم معترض جنبش سبز را مشتی بزغاله و گوساله خطاب کرده بود بعدها تاریخی شد. ظاهرا، تظاهرات 7 دیماه مشهد که قرار بود روز 8 دیماه در تهران و شهرهای دیگر تکرار شود با چراغ سبزهائی در محافل پرقدرت و مافیائی اقتصادی و نظامی تائید شده بود، اما ادامه تظاهرات در مشهد و تهران و شهرهای دیگر به تظاهرات مردم علیه فقر و فساد و دزدی حکومتی  و شعار علیه نظام و حتی شخص علی خامنه ای تبدیل شد. حضور نیروهای انتظامی و بسیج در خیابانها کار را به شورش مردم کشاند. در همین شورش در خیلی از شهرها مردم به دفاتر امام جمعه ها حمله کردند. (60 تا 80 دفتر به قول امام جمعه همدان). فرماندهان سپاه که یا به تصمیم خود و یا به اشاره رهبر با کودتای علم الهدا- رئیسی همراهی نکردند، منتظر ماندند تا ببینند باد از کدام جهت می وزد و سرانجام کار به کجا می کشد و رهبر چه موضعی می گیرد. آن نامه علم الهدا به دبیرشورای عالی امنیت ملی که در بالا اشاره کردیم ناظر بر همین ماجراست. ماجرائی که اگر روحانی محکم بایستد و ریشه یابی شود، ای بسا به یک خانه تکانی اساسی به سود مردم در حاکمیت تبدیل خواهد شد.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 30 دی

 
 

اشتراک گذاری: