www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

25 آذر ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

نظر محمدخاتمی در باره تصمیم ترامپ

صاحبخانه را بیرون کرده

و دولت غاصب تشکیل داده اند
 
 
 
 

 

روزنامه نوروز سخنان محمد خاتمی در باره تصمیم ترامپ برای انتقال سفارت امریکا به اورشلیم را منتشر کرد و البته ننوشت که این سخنان کجا بیان شده و یا بصورت بیانیه نوشته شده و سخنرانی نیست.

بهرحال آنچه را می خوانید بخشی از این متن است:

«مسأله‌ی فلسطین اگر بخواهیم در یک جمله خلاصه کنیم مظهر انحطاط انسانیت در روزگار ما و نیز نشانه‌ی فراگیری ظلم بی‌همانندی است که بر انسان امروز می‌رود؛ مردمی مظلوم از خانه‌ی خود رانده و سرکوب و آواره و کشته می‌شوند و با حمایت قدرت‌های بزرگِ مدعی دموکراسی و بشردوستی، رژیمی خلق می‌شود و این فاجعه‌ی بزرگی است . اشغال، بیرون راندن صاحبان خانه از خانه، قتل و کشتار، منشأ مشروعیت یک رژیم می‌شود و این فاجعه است. امروز فلسطین، مظهر ظلم و جنایت بزرگی است که در تاریخ رخ داده و قدرت‌های بزرگ هم در ایجاد این وضعیت و تداوم آن نقش داشتند و ما صرف‌نظر از جنبه‌ی دینی، انقلابی و انسانی، یک بحث اخلاقی داریم که زور و اشغال منشأ مشروعیت نیست که اگر اینچنین بود باید فرانسه متعلق به هیتلر باشد پس چرا امروز مقاومت فرانسویان و مبارزه‌شان با اشغال، مورد ستایش قرار می‌گیرد؟ این فاجعه است که یکی به زور بیاید وارد خانه‌ی شما شود و بعد به رسمیت شناخته شود که او صاحب‌خانه است. از نظر اخلاق انسانی صرف‌نظر از دیدگاه‌های دینی بشریت باید در مقابل این تفکر بایستد. میلیون‌ها نفر از خانه‌ی خودشان بیرون رانده شدند، در کمپ‌ها به دنیا آمدند و بزرگ شدند و در کمپ‌ها مردند یا در گوشه و کنار دنیا پراکنده هستند و کسانی به زور آمدند خانه‌ی اینها را تصاحب کردند و صاحب‌خانه شدند. برای همین است که ما به عنوان انسان‌هایی که درد انسان را داریم، انگیزه دفاع از آرمان فلسطین و مقابله با سرکوب و اشغال را داریم. تصمیم اخیر رییس‌جمهور آمریکا زمینه‌ساز همصدایی و یکپارچگی در جهان اسلام شد و امیدوارم که در این زمینه گام‌های عملی برداشته شود».


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 25 آذر

 
 

اشتراک گذاری: