www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

30 آذر ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

از یک پیام دریافتی

نمونه ای از بی اعتمادی

وسیع مردم به حکومت

 
 
 
 

 

پیك نتی های عزیز كه اگر هرروز صبح زود خبرهای آن را نخوانم انگار نمیدانم چطوری صحبت هایم را شروع كنم، امروز در تاكسی كه نشستم خانمی كه انگار از قبل داشت صحبت می كرد در ادامه می گفت: واقعا نمیفهمند كه هیچ كس به انها (یعنی حاكمیت)اعتماد ندارد؟ ما خانم ها صندوقی داریم ده پانزده نفره که برای زلزله زده ها نزدیك یك میلیون تومان جمع كردیم. بعدش مونده بودم که چطوری این پول را بفرستیم. یكی از خانم ها گفت از طریق مسجد محل. بقیه با اعتراض گفتند پول ما را پس بدهید چون همه آنها دزدند. خلاصه یكی ازخانم ها گفت برادرشوهرش راننده ماشین های عادی حلال احمر است كه برای زلزله زدگان بار می برد. تصمیم بر این شد که بطور شخصی و مخفی پول را بدهیم تا بدست محتاجان دهات دوردست  كرمانشاه برساند. به حلال احمر هم ندادیم چون بنام اخوند یا سپاه تمامش می کردند.

این نمونه را برایتان نوشتم تا بدانید بی اعتمادی به حکومت و روحانیون در چه حد و اندازه است.

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 30 آذر

 
 

اشتراک گذاری: