www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

اول آبان ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

فیلم را ببینید

پشت پرده این جسارت

احمدی نژاد و اسناد و اطلاعاتش است

 
 
 
 

حمید بقائی معاون احمدی نژاد روز گذشته به دادگاه رفت. دادگاهی که درهایش بسته است و محاکمه ای که پشت درهای بسته انجام می شود. هیچکس نمیداند پشت درهای بسته چه می گذرد، اما بقائی وقتی از دادگاه بیرون آمد در جمع کسانی که در مقابل دادگاه منتظر او ایستاده بودند سخنانی گفت که نشان دهنده جسارت او از یکسو و دست های پر از اطلاعات احمدی نژاد از درون حکومت از سوی دیگر است. بقائی با اشاره به رئیس قوه قضائیه گفت که "من نه دخترم جاسوس است و نه 63 حساب بانکی دارم. از هیچکس باک ندارم و حرفم را می زنم!"

آنچه در مقابل دادگاه گذشت نشان داد که چرا جرات محاکمه احمدی نژاد را ندارند، زیرا او بیش از بقائی میداند و می تواند دهان باز کند و نظام را به لجن بکشد. او حتی یکبار تهدید کرد که با گفتن پشت پرده انتخابات 88 (افشای کودتا) هم خود و هم نظام را به آتش خواهد کشید. فیلم را ببینید. بویژه صحنه ای که یک نفر مامور است اسناد او را از چنگش در آورد و بقائی مانع می شود.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت اول آبان

 
 

اشتراک گذاری: