www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

15 آبان ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

اراده ای انقلابی برای

دگرگونی در نظام هست؟
 
 
 
 

 نظام حاکم نیازمند یک تصمیم قاطع برای دگرگونی اساسی و بیرون آمدن از رویاها و آشتی با واقعیات جامعه و یافتن راه چاره ای برای آنست. تاخیر در این تصمیم که یک تصمیم شبه انقلابی است و نیازمند اراده ای آهنین است، می تواند به انفجاری کور در ایران بیانجامد و این همان چشم اسفندیاری است که امریکا روی آن حساب باز کرده است. در هر عرصه و زمینه که بنگرید نیاز به این رفرم انقلابی احساس می شود. جامعه زیر و رو شده امروز را دیگر نمی توان با دهه فجر و سرودهای جنگ با عراق و نمایش مضحک 13 آبان که دیروز در تهران برپا شد و در آن ماکت برجام را آتش زدند اداره کرد. مردم پشیزی برای امام جمعه ها قائل نیستند و کار نفرت از روحانیت حکومتی به قتل طلبه هائی انجامیده که در کوچه و خیابان و مترو دیده می شوند. گام هائی که برای خاتمه حصر برداشته شده و سخنان منطقی اخیر سخنگوی سپاه نشان میدهد که در راس حاکمیت نیز بتدریج واقعیت جا باز کرده اما هنوز آنچه که در بخش هائی از نظام مشاهده می شود با آن نیاز فوری که جامعه برای دگرگونی دارد فاصله ای شگرف دارد.4 دهه پافشاری بر یک روش حکومتی به نقطه پایان رسیده است. بعنوان گوشه ای از بحرانی که به ویرانی جامعه انجامیده به گزارش مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در همین شماره پیک نت مراجعه کنید که در باره  تجاوز به کودکانی که در خیابان ها گدائی می کنند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 15 آبان

 
 

اشتراک گذاری: