www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

15 آبان ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

مخالفت اپوزیسیون ترکیه

با هرنوع سیاست جنگی دولت

ترکیه- بهزاد دولت آبادی
 
 
 
 

 

بدنبال وقایع اخیر در منطقه، "کمال قلچدار اوغلو"، دبیر اول حزب اپوزیسیون جمهوریت خلق ترکیه ضمن تاکید بر ضرورت سیاست صلح طلبانۀ ترکیه، طی بیانیه ای هشدار داد که شلیک هر گلوله در منطقه می تواند تاثیری عمیق بر ترکیه بگذارد.

وی طی مصاحبه ای با روزنامۀ حریت چاپ ترکیه گفت: "بحران در خاورمیانه رو به افزایش است. با ورود قدرت های جهانی تمامیت ارضی منطقه به مخاطره افتاده است.  کوچکترین انفجار در منطقه، ترکیه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. ضروری است که ترکیه جهت حفظ منافعش از هر گونه نزاع و خصومت در منطقه بپرهیزد و بدون جانبداری و به جای طرفگیری سیاست صلح آمیزی را اتخاذ نماید.   

در صورت چنین موفقیتی، ترکیه مجددا مبدل به یک کشور موثر و قابل اطمینان در منطقه خواهد شد. ترکیه در گذشته ای نه چندان دور توانسته بود با تکیه بر یک سیاست موثر و بدون جانبداری در جنگ ایران-عراق خود را حتی تا سطح نمایندگی طرفین متخاصم ارتقا دهد. هر چند در سال های اخیر سیمای سیاست خاورمیانه ای ترکیه خدشه دار شده، با این حال در قبال وقایع اخیر و با اتخاذ سیاستی عقلانی می تواند اطمینان مجددش در منطقه را احیا کند."

حزب مخالف جمهوریت خلق که پیرو اندیشه های کمال آتاتورک می باشد عموما منتقد سیاست های داخلی حزب حاکم عدالت - توسعه می باشد. بعبارتی فشار سیاسی اش را از مجرای سیاست داخلی بر حزب حاکم وارد می کند. هشدار اخیر و نقد سیاست خارجی حزب حاکم از جانب رهبری حزب جمهوریت خلق نشانۀ وضعیت بحرانی و افزایش سیاست های تشنج آفرین و جنگ طلبانۀ اردوغان است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 15 آبان

 
 

اشتراک گذاری: