www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

16 آبان ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

سهم شیر را کدام نهاد می گیرد؟

صدها میلیارد تومان پول ملت

به جیب کدام نهادها می رود؟

 
 
 
 

 

1- شورای عالی انقلاب فرهنگی یک دبیرخانه دارد که در چارت اداری آن 13 اداره کل برایش تعریف شده است. 51 میلیارد تومان بودجه این دبیرخانه است، در حالیکه این دبیرخانه را می توان با 20 نفر اداره کرد.

2- اعضای شورای نگهبان 12  نفر هستند. اگر 12 میلیارد هم در سال اعتبار داشته باشد برایش کافی است. اما در سال 96 بودجه این نهاد 128 میلیارد تومان بوده است. در سال 62 بودجه شورای نگهبان زیر 6 میلیون تومان بود. از همین 128 میلیارد حدود سه میلیارد آن تحت عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی به این شورا اختصاص یافته است. ظاهرا احمد جنتی و شیخ محمد یزدی و بقیه فقها از این کمک استفاده می کنند!

3- مجمع تشخیص مصلحت حدود 83 میلیارد تومان بودجه دارد. تمام نهادهای تحقیقاتی و پژوهشی زیر مجموعه اش هم بودجه جداگانه دارند، مانند پژوهشکده تحقیقات راهبردی، مرکز تحقیقات و ... دبیرخانه مجمع هم به صورت جداگانه بودجه تحقیقاتی دریافت می کند!

4- بودجه مجلس 555 میلیارد تومان است. این منهای اعتبارات دیگر مثل بودجه مرکز پژوهش هاست که 47 میلیارد تومان است. کتابخانه و دیوان محاسبات هم بودجه های جداگانه دارند. مجلس 42 میلیارد تومان اعتبار عمرانی دارد برای ساختمان سازی. هر نماینده حق دارد پنج نفر را مامور به کار در مجلس کند که حقوق و اضافه کار این 5 نفر توسط نهاد و وزارتخانه ای که از آنجا مامور به خدمت در مجلس شده است پرداخت می شود. دانشگاه هایی هستند که بودجه را در بانک می گذارند و سودش را دریافت می کنند.

5- جهاد دانشگاهی که درآمد اختصاصی دارد در بودجه کشور 227 میلیارد تومان اعتبار می گیرد که خبرگزاری های ایسنا و ایلنا نیز از آن استفاده می کنند.

6- بودجه سازمان تبلیغات اسلامی 389 میلیارد تومان است. این منهای بودجه شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه است. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بودجه ای معادل 295 میلیارد تومان دریافت می کند.

7- مرکز خدمات حوزه علمیه 815 میلیارد تومان اعتبار دریافت می کند. شورای سیاستگذاری حوزه علمیه خواهران 260 میلیارد تومان بودجه می گیرد. جامعة المصطفی العالمیة که نهاد آموزش بین المللی حوزه است در قم 277 میلیارد تومان بودجه دریافت می کند. (دانشگاه صنعتی شریف معتبر ترین دانشگاه کشور هم 284 میلیاردتومان بودجه می گیرد.)

(خلاصه شده و نقل شده از سایت فرارو)

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 16 آبان

 
 

اشتراک گذاری: