www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

25 آبان ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

وقایع امروز عربستان

فردا در ایران تکرار می شود؟ 
 
 
 
 

 

وقایعی در عربستان جریان دارد که نام واقعی آن جنگ قدرت برای نشستن بر تخت سلطنتی این کشور، پس از فوت پادشاه کنونی آن است. این که امریکا و اسرائیل و انگلیس و ... پشت این جنگ قدرت سنگر گرفته باشند نه دور از انتظار است و نه تعجب آور. کشوری خوابیده روی ذخیره عظیم نفت که دندان جنگی اش را هم تیز کرده اند. بنابراین، نمی توانند نسبت به جنگ قدرتی که جریان دارد بی تفاوت باشند. زمینه ساز این جنگ و دخالت خارجی در آن، چیزی نیست جز قدرت متمرکز در درون کاخ سلطنتی و میان شاهزادگانی که هر کدام خود را کمتر از دیگری برای نشستن بر تخت سلطنت نمی دانند. ولیعهد کنونی را قبول ندارند و سهم خویش را از قدرت و ثروت می خواهند. نه تنها می خواهند، بلکه نگران به خطر افتادن آن هستند. شاهزادگانی که سهامداران کنسرن های غول پیکر جهانی اند. کودتائی که ولیعهد این کشور، پیش از جان به جان آفرین تسلیم کردن پادشاه سازمان داده، ریشه اش اینجاست و ماهی طلائی با فلس های سیاه نفتی که امریکا و اسرائیل و انگلیس برای آن قلاب انداخته اند هنوز روی موج خون و انتقام سوار است و به ساحل قدرت نرسیده است. وقایع جاری در عربستان همان آینه ایست که جمهوری اسلامی در برابر خود دارد. تاکنون چند خیز و دورخیز برداشته شده اما هنوز صحنه پایانی پیش نیآمده است. کودتای 88، انحلال احزاب، کنترل رسانه ها، تصفیه جسمی و حکومتی و... که نیاز به نام بردن از آنها نیست، گام هائی در همین مسیری بوده که در عربستان جریان دارد. صحنه آشکار است: آن که می خواهد جانشین آقای خامنه ای شود، ای بسا پیش از درگذشت او وارد عمل شود. چنان که ولیعهد عربستان شده است. رسانه های ایران رویدادهای عربستان را به عراق و لبنان و اسرائیل و امریکا و ... وصل کرده اند و درباره آن قلم گشائی می کنند بی آن که جسارت داشته باشند کلامی درباره آینده ای مشابه عربستان در ایران بنویسند. حکومت فردی آقای خامنه ای اگر به زیر چتر قانون برده نشود و نظامیان از سیاست فاصله نگیرد آینده ای بهتر از کاخ سلطنتی عربستان برای بیت رهبری نمیتوان قائل شد. مقاله تحلیلی سایت "راشا تودی" را که به همت مترجم توانای زبان آلمانی "رضا نافعی" به فارسی برگردانده شده در باره وقایع عربستان در همین شماره پیک نت با دقت باید خواند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 25 آبان

 
 

اشتراک گذاری: