www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

6 مهر ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

با این ابزار زورگیری می کنند

و آن ابزار ماشین و خانه می زنند

 
 
 
 

 

افراد وابسته به باندهای مختلف دزدی و زورگیری، روی انگشتان خود رمزهائی را خالکوبی می کنند که نشانه وابستگی آنها به باندهاست و اعضای فلان باند، از روی این علائم می توانند بفهمند فلان کس وابسته به کدام باند است و حواسش را جمع کند و از محدوده خودش پا فراتر نگذارد. کار از خال قلب و تیر معشوق در وسط و یا شیر روی سینه و زنجیر آن تا بازو گذشته و به اینجا رسیده که می بینید!

پلیس تهران با ادعای دستگیری باندهای دزدی و زورگیری برخی از الان و ابزار آنها را نیز به نمایش گذاشته است که درعکس ها می بینید.

الات و ابزار زورگیری و دزدی هم با گذشته بسیار تفاوت دارد. چنان که می بینید. حتی از تک گلوله زن های عتیقه دوران قاجاریه هم استفاده می شود، چه رسد به قمه و دشنه و کلت کمری.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 6 مهر

 
 

اشتراک گذاری: