www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

11 مهر ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

بدستور ولیعهد سنت شکن

قانون ممنوعیت تجاوز جنسی

به زنان عربستان تدوین می شود!

 
 
 
 

در عربستان تحولات دمکراتیکی در جریان است که در درجه اول شامل حال زنان آن کشور می شود. این که زنان شیوخ و بزرگان از نوعی برابری با مردان برخوردار می شوند و یا فشار مذهبی و سنتی به آنها کمتر می شود اما این تحولات شامل حال همه زنان نمی شود، شاید واقعیت باشد اما حتی اگر چنین نیز باشد، آنچه در عربستان در حال تکامل است سرانجام و علیرغم همه مقاومتی که حتی توسط مردم سنتی و مذهبی آن کشور در برابر آن می شود راه خود را خواهد گشود.

پس از فرمان ولیعهد عربستان که خود را آماده نشستن بر جای پدر می کند، مبنی بر آزاد بودن زنان برای رانندگی، اکنون قانون مقابله با تعرض جنسی (تجاوز) به زنان نیز در عربستان قرار است بزودی تدوین و ابلاغ شود. مهلت تدوین این قانون نیز برای دو ماه تعیین شده است.

فیلم هائی درباره مخالفت مردان غیر حکومتی با رانندگی زنان و برخورد وحشیانه با آنان در شبکه یوتیوب منتشر شده اما بعید است که آنچه در عربستان آغاز شده متوقف شود و یا گامی به عقب برداشته شود. مسیر دشواری آغاز شده اما زنان با دفاع از این تحولات آن را پیش خواهند برد.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 11 مهر

 
 

اشتراک گذاری: