www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

13 مهر ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

بیت رهبری پنبه را از گوش در می آورد؟

شمار خوانندگان اخبار

نوعی نظر و افکارسنجی است

 
 
 
 

حساسیت مردم نسبت به اخباری که منتشر می شود، همیشه یک نوع نظر سنجی و افکار سنجی است و یکی از انگیزه های پیک نت برای انتشار شمار خوانندگان مطالب آن روی فیسبوک و تلگرام این روزنت همین مسئله است.

با توجه به همین اصل یاد شده در بالا، برای خود تهیه کنندگان پیک نت و خواه نا خواه برای خوانندگان آن نیز جالب است که چرا مردم اینگونه نسبت به خبر رخنه جاسوسی در خانه رئیس قوه قضائیه و همچنین بخش ضد جاسوسی و ضد اطلاعات سپاه حساسیت از خود نشان دادند. این حساسیت را در آمار خوانندگان باید ملاحظه کرد. خبر روز سه شنبه پیک نت باعنوان " رخنه جاسوسی در عالی ترین ارگان های ج. اسلامی" تا ساعت 9 شب گذشته (چهارشنبه)75 هزار و ششصد خواننده داشت و در 40 فیسبوک و پیج به اشتراک گذاشته شده بود که آمار آن را در اختیار نداریم. ادامه این خبر در شماره روزگذشته (چهارشنبه) نیز که تحقیق از رئیس قوه قضائیه در پادگان شرق تهران بود نزدیک به 39 هزار خواننده روی فیسبوک و تلگرام پیک نت داشت و در 22 فیسبوک دیگر نیز به اشتراک گذاشته شده بود.

اگر بی اعتنائی به افکار عمومی در نهاد های زیر مجموعه بیت رهبری و در خود رهبری وجود نداشته باشد که دارد، آنگاه باید دنبال دلائل چنین استقبالی از یک خبر بگردند و به نتیجه ای برسند که ما رسیده ایم: مردم نظام کنونی را از هر لحاظ آلوده می دانند، از جمله در رخنه های جاسوسی در حساس ترین ارگان ها!

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 13 مهر

 
 

اشتراک گذاری: