www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

2 شهریور ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

شواهد چنین نشان میدهد

طرح پیوند زنان ایران

به مدیریت کشور کلید خورده

 
 
 
 

چند انتصاب، بعد از تشکیل دولت دوم روحانی دردانشگاه ها و وزارتخانه ها و سخنان روز گذشته ظریف و رحمانی وزیر کشور نشان میدهد که برای تزریق زنان به بدنه دولت تصمیمات جدی گرفته شده است. ظریف گفته چند سفیر زن خواهیم داشت و رحمانی نیز تقریبا همین حرف را در ارتباط با استانداری ها و فرمانداری ها گفته است که هر دو خبر را می توانید در بخش منتخب اخبار داخلی این شماره پیک نت بخوانید.

اگر روند این باشد که دو وزیر وعده داده و یک وزیر یعنی وزیر بهداشت عملا شروع کرده، می توان چنین نتیجه گرفت که تجربه اندوزی زنان در کارهای اجرائی و مدیریتی ظاهرا در سطحی وسیع می خواهد دنبال شود. حتی در هیات های علمی دانشگاه ها نیز چنین تصمیمی گرفته شده است. نبودن زن بعنوان وزیر در کابینه و یا مخالفت با ادامه فعالیت امثال خانم ملاوردی در مقام معاون رئیس جمهور و ... شاید عقب نشینی هائی باشد اجباری، اما کل سیاست در قوه مجریه ظاهرا چنین نیست و زنان بیشتری در مدیریت های کلان وارد خواهند شد.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 2 شهریور

 
 

اشتراک گذاری: