www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

4 شهریور ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

گزارش دریافتی از تهران

اسنپ را سپاه خرید

30 درصد هم کشید روی کرایه

 
 
 
 

سلام بر پیک نت!

حتما شنیده اید که به کنایه می گویند "فلانی می گفت نمی دانم چرا هر کس هرچی گم میکنه می آد سراغ من و اتفاقا توی خونه من هم پیدا می کنه!"

این حکایت مردم و سپاه پاسداران است که مردم هر بدبختی و ناامنی و گرفتاری که پیش می آید می گویند زیر سر سپاه است و اتفاقا زیاد هم بی جا نمی گویند.

میدانید که تهران ناامن از مدتی پیش مجهز به "اسنپ" شد. یعنی سیستم پل ارتباطی میان مردم و رانندگان تاکسی های ویژه شهری. مردم با اپلیکیشن اسنپ می‌توانند روی نقشه مبدا و مقصد خود را بنويسند و نزدیک ترین سواری (تاکسی) این شبکه را خبر کنند تا او را به مقصد برساند.

اسنپ با همت یک ایرانی که از آمریکا آمده بود راه اندازی شد. قیمتش هم مناسب بود و از آن مهم تر احساس امنیتی است که مردم برای جابجايی با این سیستم دارند و نگران سر در آوردن از بیابان و تقدیم گوشی تلفن و دستبند و گردنبند و یک چیزهای دیگه نیستند.حالا مدتی است که 30 درصد به قیمت اسنپ اضافه شده و همه می گویند اسنپ را سپاه خریده و گرفته دست خودش و 30 درصد هم کشیده روی قیمتش. البته از من اگر بپرسید، مثل خیلی از مردم، علیرغم اعتراض به افزایش قیمت و برخی نگرانی ها از شنود داخل سواری های این سیستم می گویم نوش جانشان. اقلا امنیتش بیشتر است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 4 شهریور

 
 

اشتراک گذاری: